Työskentelisitkö kuukauden ilmaiseksi?

Metsäteollisuuden ylemmiltä toimihenkilöiltä puuttuu oma työehtosopimus. Vaikka työnantajat sanovat kohtelevansa ylempiä toimihenkilöitä samalla tavalla kuin muita henkilöstöryhmiä, tasa-arvo ei vallitse kentällä. Osaajat tuntevat sen nahoissaan.

Muilla vientialoilla ylempien toimihenkilöiden työelämää kehitetään työehtosopimusten avulla. Metsäalalla kehitys on pysähdyksissä, ja ala jää muista jälkeen.

  • Metsäalan ylempien toimihenkilöiden työhyvinvointi ja työilmapiiri ovat selvästi muita vientialoja heikompia.
  • Työaikaa koskevista pelisäännöistä ei ole sovittu. Ylemmät toimihenkilöt tekevät keskimäärin vuodessa lähes 1-1,5 kuukautta korvauksetonta ylityötä.
  • Varsinaisen työajan ulkopuolella tapahtuvan työmatkustamisen ajalta ei saa korvausta.
  • Alalla ei ole käytäntöjä joustavista etätyömahdollisuuksista.

Sopimalla eteenpäin - Metsäalan ylemmille toimihenkilöille oma työehtosopimus

Metsäteollisuuden ylemmät toimihenkilöt jätettiin ulos syksyllä 2013 solmitusta työllisyys- ja kasvusopimuksesta, ja TES-sidonnainen palkkapöytäkirja on umpeutunut paperiteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden työnantaja katkaisi sopimusneuvottelut elokuun lopussa 2014.

Metsäalan ylemmät toimihenkilöt kampanjoivat oman työehtosopimuksen saamiseksi. Onko työnantajilla enää varaa laiminlyödä näin pahasti alan uudistumisen kannalta keskeistä työvoimaresurssiaan?

 
Päivitetty: 26.02.2015