Edunvalvonnan painopisteet

Metsäteollisuudessa suurimmat epäkohdat ylempien työsuhteen ehdoissa liittyvät ylitöiden sekä työasioissa matkustamiseen käytetyn ajan korvauksista sopimiseen. Myös keskijohdon sekä uraansa aloittavien ylempien toimihenkilöiden palkkakehitys on ollut huolestuttavan heikko.

Työaikaan liittyviä asioita on pyritty parantamaan paperiteollisuudessa  jopa painostustoimien avulla. Alalla on palkkapöytäkirja.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa on voimassa palkkapöytäkirja. Puusepänteollisuudessa neuvotteluissa ei ole päästy vielä alkuun.

Metsäteollisuutta runnonut rakennemuutos koetteli ylempiä toimihenkilöitä pitkään. Seurauksena oli irtisanomisia ja lomautuksia. Epävarmuus lisäsi paikallistason edunvalvonnan tarvetta sekä vaatimuksia muutosturvan kehittämiseen.

Nyt markkinatilanne metsäteollisuudessa on huomattavasti valoisampi: niin tuotantomäärät kuin hinnankehityskin ovat kääntyneet nousuun.

Päivitetty: 08.09.2011