YTN:n ohjeet suunnittelualalla

Teknologiateollisuus-SKOL-YTN työehtosopimuksen lisäksi YTN:n suunnittelualan taustaryhmä on hyväksynyt seuraavat yksipuoliset ohjeet työehtojen soveltamisessa. Näitä ohjeita voidaan käyttää hyväksi laadittaessa työehtosopimukseen perustuvia paikallisia sopimuksia tai sovittaessa työsopimuksella jostain erityisehdosta.

Ohjeita voi soveltuvin osin hyödyntää myös arkkitehtisuunnittelualalla (ATL-PALTA-YTN ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus).

Taustaryhmän antamien ohjeiden lisäksi löytyvät Uudenmaan työsuojelupiirin ohje liukuvan työajan käyttöönotosta ja linkki Verohallituksen matkakustannusten korvauksia koskeviin ohjeisiin.

  Työaika

  Työajan sopiminen paikallisesti arkkitehtisuunnittelualalla:

  Muut työaikaohjeet:

  Palkka ja korvaukset

  Muuta

  Päivitetty: 28.11.2017