Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

28.10.2013 Rahoitus- ja vakuutusala työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisiin sopimuksiin

 

Sekä rahoitus- että vakuutusalan uudet työehtosopimukset pohjautuvat valtakunnalliseen työllisyys- ja kasvusopimukseen. Sopimuksen synnyttyä myös hallituksen lupaamat tukitoimet toteutuvat. Näitä ovat mm. työttömyyspäivärahan omavastuuajan lyheneminen nykyisestä seitsemästä työpäivästä viiteen työpäivään ensi vuoden alusta, tuloveroasteikkojen 1,5 prosentin tarkistus ja kilometrikorvauksiin kaavaillun kiristyksen peruminen. 

 Rahoitusalalla maltilliset korotukset ja tekstiparannuksia

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.12.2013-30.11.2016. Palkankorotuksista sovittiin nyt 2 vuodeksi eteenpäin eli palkkoja korotetaan 1.4.2014 lukien 20 euron yleiskorotuksella ja 1.4.2015 lukien 0,4%:n yleiskorotuksilla. Keskusjärjestöt sopivat kolmannesta korotuksesta ja sen ajankohdasta kesäkuun 2015 puoleen väliin mennessä. Sopimus ei siis sisällä palkkakeskustelujen perusteella jaettavia eriä vaan sopimuksen mukaiset korotukset maksetaan kaikille saman suuruisina

Nyt solmittu sopimus sisältää laadullisia tekstikysymyksiä, kuten sopimuksen liitteeksi tulevan työaikapankkioppaan. Lisäksi sovittiin useista työryhmistä. Esimerkiksi tasa-arvotyöryhmän tehtävänä on mm. tarpeen vaatiessa ohjeistaa paikallisia osapuolia tasa-arvosuunnitelmiin ja perhevapaalta paluuseen liittyvissä kysymyksissä. Uutta on myös finanssialan työhyvinvointihanke, jonka käytännön toteuttamista osapuolet selvittävät. Alakohtaisia työhyvivointihankkeita on toteutettu aikaisemmin YTN:n sopimusaloista mm. teknologiateollisuudessa ja kemian alalla, joissa niistä on saatu positiivisia kokemuksia. 

Vakuutusalalle yleiskorotuksia

Myös vakuutusalalle saatiin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen sopimus. Sopimuksen solmivat Vakuutusväen Liitto ja Finanssialan Keskusliitto. Sopimuksen mukaan palkkoja korotetaan 1.3. 2014 alkaen 20 euron yleiskorotuksella ja 1.3.2015 alkaen 0,4 prosentin yleiskorotuksella.

Keskusjärjestöt sopivat kolmannesta korotuksesta ja sen ajankohdasta kesäkuun 2015 puoleen väliin mennessä.


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.12.2017 Vakutuusalalle sovinto - työtaistelutoimet peruuntuvat

Vakuutusalan työriidan sovittelussa annettiin eilen 14.12. sovintoesitys, johon työriidan osapuolien (Vakuutusväen Liitt ... Lue lisää

13.12.2017 Rahoitusalan lakonuhka

Rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa, lisätietoja ja käytännön ohjeita ylityökiellosta löydät ... Lue lisää

13.12.2017 Vakuutusalan lakonuhka

Vakuutusväen Liitto VvL on antanut lakkovaroituksen vakuutusalalle. Kuluvan viikon aikana valtakunnansovittelijan johdol ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

22.08.2017 KUTSU: Sijoitusrobotit ja automatisoitu sijoittaminen 20.9., Hki

Tervetuloa finanssialan jäseniltaan kuulemaan automatisoidun varainhoidon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä samall ... Lue lisää

08.06.2017 KKO: Ylemmät toimihenkilöt saavat luottamusvaltuutetun

"Päätös ei koske kaikkia järjestäytymättömiä"Korkein oikeus (KKO) päätti antaa vakuutusyhtiön ylemmille toimihenkilöille ... Lue lisää

29.05.2017 Eläkeuudistus ei heikennä rahoitusalan TESin lisäeläketurvaa

Rahoitusalan työehtosopimus on sisältänyt määräykset lisäeläkkeestä, jolla on täydennetty lakisääteistä työeläketurvaa. ... Lue lisää

06.03.2017 Vierailemme Folksamissa 9.3. klo 7.45-9.15

Vierailemme Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä torstaina, tervetuloa piipahtamaan ständillämme!Löydät meidät 9.3. Folksamin ... Lue lisää

24.02.2017 Maksamisen turvallisuus: Älä ole heikoin lenkki!

Teknologia kehittyy, mutta miten on turvallisuuden laita? Maalaisjärkeä kannattaa käyttää, sanovat asiantuntijat, koska ... Lue lisää

06.02.2017 Vierailemme Tampereen seudun OP:ssa 7.2. klo 11.30-13.30

Tervetuloa piipahtamaan ständillämme 7.2. kello 11.30-13.30 välisenä aikana henkilöstöravintola Holvissa (Hämeenkatu 12, ... Lue lisää

02.02.2017 Palvelualan työantajat Palta mukaan rahoitusalan työehtosopimukseen

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat sopineet, että Palvelualojen työnantajat Palta ry yhtyy Finanssialan ... Lue lisää

17.01.2017 Rahoitusalan työehtosopimus 2016-2017

Rahoitusalan uusi työehtosopimus astui voimaan 1.12.2016. Sopimus on kilpailukykysopimuksen mukainen ja voimassa 30.11. ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto