Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

15.08.2013 Työsuojelu: Työaikojen haitallinen kuormitus

Työajat rinnastetaan työturvallisuuslain muutoksen myötä vaara- ja haittatekijöiksi samaan tapaan kuin työtila, muu työympäristö ja työolosuhteet. Työnantajalla on velvollisuus selvittää ja tunnistaa työaikojen vaaratekijät sekä arvioida niiden vaikutus työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Henkilöstöedustajana voit viedä tietoa henkilöstön kuormittumisesta työnantajan tietoon. 

Työaikojen haitallinen kuormitus selvitettävä 

Työturvallisuuslaki muuttui 1.6.2013. Nyt työajat rinnastetaan laissa samanlaisiksi vaara- ja haittatekijöiksi kuin työtila, muu työympäristö ja työolosuhteet. 

Lakimuutoksen mukaan työnantajan tulee selvittää ja tunnistaa työajoista aiheutuvat vaaratekijät ja arvioida niiden vaikutus työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Työturvallisuuslain piiriin kuuluvat myös esimies- ja johtotehtävissä toimivat.

Akavalaisittain on oleellista, että vaaratekijäksi katsotaan työnantajan aloitteesta työntekijän työhön sidottuna oleva aika. Näitä ovat esimerkiksi matkustaminen, jonka ei pääsääntöisesti katsota kuuluvaan työaikaan ja tilanteet, joissa työnantaja edellyttää työntekijän olevan tavoitettavissa, kuten vastaavan puhelimeen tai sähköposteihin varsinaisen työaikansa ulkopuolella.

Henkilöstöedustaja voi kertoa henkilöstön näkemykset työnantajalle työsuojelutoimikunnassa tai muulla tavoin.

OHJEET HENKILÖSTÖEDUSTAJILLE

1.  Tarkista onko työpaikallasi tehty työaikojen vaarojen ja haittojen 
     arviointi.

2.  Mikäli arviointia ei ole tehty tai siinä ei ole työaikoja ymmärretty
     laajasti, ota asia puheeksi työnantajan kanssa. Työnantajalla on
     lakisääteinen velvoite selvittää työajoista johtuvat vaarat ja haitat sekä
     eri henkilöstöryhmien työhön sidottu aika.

3.  Selvittäkää ja kirjatkaa nykyiset epäterveet käytännöt:
     matkustaminen, työhön sidonnaisuus, jatkuvat ylityöt jne. 

 • Edellytetäänkö työntekijän vastaavan puhelimeen ja sähköposteihin varsinaisen työajan ulkopuolella?
 • Tekevätkö työntekijät työhön liittyviä matkoja varsinaisen työaikansa ulkopuolella esimerkiksi viikonloppuisin?
 • Onko työn määrä suhteessa työaikaan mitoitettu niin, että työajat ovat ennakoitavissa?
 • Kuinka paljon työntekijät tekevät ylitöitä?
 • Jääkö aikaa palautumiseen?

Työaikojen vaarojen ja haittojen arvioinnissa tulee huomioida mm.

 • työpäivien pituus
 • työntekijän mahdollisuus itse säätää työpäivän pituutta
 • kokonaistyöaika
 • peräkkäisten työvuorojen toistuvuus
 • työvuorojen kiertosuunta
 • ylityöt ja niiden määrä
 • työn suorittamisajankohta
 • työaikojen ennakoitavuus
 • työhön sidonnaisuuden aiheuttama kokonaiskuormitus (esim. matka-aika, edellytys vastata työsähköposteihin ja puhelimeen varsinaisen työajan ulkopuolella)
 • työntekijän mahdollisuus riittävään palautumiseen työpäivän aikana ja niiden välillä

 Tietoa työajoista saa esimerkiksi:

 • työaikakirjanpidosta
 • työaikakyselyiden avulla
 • taloushallinnon matkustusasiakirjoista

4.  Pohtikaa konkreettisia keinoja, joilla työajoista aiheutuvaa
     kuormitusta voidaan vähentää.

Mahdollisia keinoja ovat mm.

 • työn uudelleenorganisointi ja resursointi
 • palautumista tukevat arjen käytännöt (sähköpostiliikenteen aikatauluttaminen, matkojen jälkeisten päivien palautuminen, työsähköpostin poissaoloviestit)
 • varsinaisen työajan ulkopuolella teetettävien töiden kirjaaminen ylitöiksi
 • säännöllinen työn määrän ja työajan suhteen arviointi esimerkiksi kehityskeskusteluissa

5.  Varmistakaa, että kaikki sitoutuvat yhdessä muutoksiin.

Lisää huomioitavia asioista löytyy lain yksityiskohtaisista perusteluista:

Hallituksen esitys työturvallisuuslain muutokseksi http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2012/20120201

Työterveyslaitoksen työaikoihin liittyvää tutkimustietoa

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161789.pdf

http://www.duodecim.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl00640 


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

21.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu jälleen 22.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tiistaina myöhään yöhön valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelua jatketaan edelleen to ... Lue lisää

16.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 20.3.

Rahoitusalan sovittelu jatkui tänään aamupäivällä. Valtakunnansovittelijan mukaan tapaaminen ei tuonut olennaista uutta ... Lue lisää

11.03.2018 Rahoitusalalle lakkovaroituksia

Ammattiliitto Nousu on tänään jättänyt valtakunnansovittelijalle ja työnantajapuolelle ilmoituksen uudesta lakosta Norde ... Lue lisää

07.03.2018 Nimityksiä YTN:n toimistolla

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n toimiston henkilöstömäärä kasvaa kahdella uudella osaajalla:Assistentiksi on nimitetty Henna ... Lue lisää

06.03.2018 Uusin elitarvikealan uutiskirje on ilmestynyt

Uusin elintarvikealan uutiskirje on ilmestynyt: lue se tästä linkistä. ... Lue lisää

06.03.2018 Rahoitusala edelleen ilman sopimusta, ylityökielto voimassa

Valtakunnansovittelija Minna Helle tapasi jälleen 5.3. rahoitusalan työriidan osapuolia. Edellytyksiä riidan ratkaisulle ... Lue lisää

01.03.2018 Rahoitusalan sovittelu jatkuu 5.3.

Valtakunnansovittelija Minna Helle on sovitellut pitkään jatkunutta riitaa taas tänään.Kiistan ytimessä on rahoitusalall ... Lue lisää

01.03.2018 Artikkeli: Tehdäänkö ylemmistä toimihenkilöistä lainsuojattomia?

Työaikalain uudistaminen on välttämätöntä, mutta asiantuntijoiden ja esimiesten jättäminen uuden lain ulkopuolelle olisi ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto
< Maaliskuu 2018 >
MTKTPLS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
Vie omaan kalenteriisi (esim. Outlook)