Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

15.08.2013 Työsuojelu: Työaikojen haitallinen kuormitus

Työajat rinnastetaan työturvallisuuslain muutoksen myötä vaara- ja haittatekijöiksi samaan tapaan kuin työtila, muu työympäristö ja työolosuhteet. Työnantajalla on velvollisuus selvittää ja tunnistaa työaikojen vaaratekijät sekä arvioida niiden vaikutus työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen. Henkilöstöedustajana voit viedä tietoa henkilöstön kuormittumisesta työnantajan tietoon. 

Työaikojen haitallinen kuormitus selvitettävä 

Työturvallisuuslaki muuttui 1.6.2013. Nyt työajat rinnastetaan laissa samanlaisiksi vaara- ja haittatekijöiksi kuin työtila, muu työympäristö ja työolosuhteet. 

Lakimuutoksen mukaan työnantajan tulee selvittää ja tunnistaa työajoista aiheutuvat vaaratekijät ja arvioida niiden vaikutus työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Työturvallisuuslain piiriin kuuluvat myös esimies- ja johtotehtävissä toimivat.

Akavalaisittain on oleellista, että vaaratekijäksi katsotaan työnantajan aloitteesta työntekijän työhön sidottuna oleva aika. Näitä ovat esimerkiksi matkustaminen, jonka ei pääsääntöisesti katsota kuuluvaan työaikaan ja tilanteet, joissa työnantaja edellyttää työntekijän olevan tavoitettavissa, kuten vastaavan puhelimeen tai sähköposteihin varsinaisen työaikansa ulkopuolella.

Henkilöstöedustaja voi kertoa henkilöstön näkemykset työnantajalle työsuojelutoimikunnassa tai muulla tavoin.

OHJEET HENKILÖSTÖEDUSTAJILLE

1.  Tarkista onko työpaikallasi tehty työaikojen vaarojen ja haittojen 
     arviointi.

2.  Mikäli arviointia ei ole tehty tai siinä ei ole työaikoja ymmärretty
     laajasti, ota asia puheeksi työnantajan kanssa. Työnantajalla on
     lakisääteinen velvoite selvittää työajoista johtuvat vaarat ja haitat sekä
     eri henkilöstöryhmien työhön sidottu aika.

3.  Selvittäkää ja kirjatkaa nykyiset epäterveet käytännöt:
     matkustaminen, työhön sidonnaisuus, jatkuvat ylityöt jne. 

 • Edellytetäänkö työntekijän vastaavan puhelimeen ja sähköposteihin varsinaisen työajan ulkopuolella?
 • Tekevätkö työntekijät työhön liittyviä matkoja varsinaisen työaikansa ulkopuolella esimerkiksi viikonloppuisin?
 • Onko työn määrä suhteessa työaikaan mitoitettu niin, että työajat ovat ennakoitavissa?
 • Kuinka paljon työntekijät tekevät ylitöitä?
 • Jääkö aikaa palautumiseen?

Työaikojen vaarojen ja haittojen arvioinnissa tulee huomioida mm.

 • työpäivien pituus
 • työntekijän mahdollisuus itse säätää työpäivän pituutta
 • kokonaistyöaika
 • peräkkäisten työvuorojen toistuvuus
 • työvuorojen kiertosuunta
 • ylityöt ja niiden määrä
 • työn suorittamisajankohta
 • työaikojen ennakoitavuus
 • työhön sidonnaisuuden aiheuttama kokonaiskuormitus (esim. matka-aika, edellytys vastata työsähköposteihin ja puhelimeen varsinaisen työajan ulkopuolella)
 • työntekijän mahdollisuus riittävään palautumiseen työpäivän aikana ja niiden välillä

 Tietoa työajoista saa esimerkiksi:

 • työaikakirjanpidosta
 • työaikakyselyiden avulla
 • taloushallinnon matkustusasiakirjoista

4.  Pohtikaa konkreettisia keinoja, joilla työajoista aiheutuvaa
     kuormitusta voidaan vähentää.

Mahdollisia keinoja ovat mm.

 • työn uudelleenorganisointi ja resursointi
 • palautumista tukevat arjen käytännöt (sähköpostiliikenteen aikatauluttaminen, matkojen jälkeisten päivien palautuminen, työsähköpostin poissaoloviestit)
 • varsinaisen työajan ulkopuolella teetettävien töiden kirjaaminen ylitöiksi
 • säännöllinen työn määrän ja työajan suhteen arviointi esimerkiksi kehityskeskusteluissa

5.  Varmistakaa, että kaikki sitoutuvat yhdessä muutoksiin.

Lisää huomioitavia asioista löytyy lain yksityiskohtaisista perusteluista:

Hallituksen esitys työturvallisuuslain muutokseksi http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2012/20120201

Työterveyslaitoksen työaikoihin liittyvää tutkimustietoa

http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522161789.pdf

http://www.duodecim.fi/dtk/tyt/avaa?p_artikkeli=ttl00640 


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.12.2017 Vakutuusalalle sovinto - työtaistelutoimet peruuntuvat

Vakuutusalan työriidan sovittelussa annettiin eilen 14.12. sovintoesitys, johon työriidan osapuolien (Vakuutusväen Liitt ... Lue lisää

13.12.2017 Rahoitusalan lakonuhka

Rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa, lisätietoja ja käytännön ohjeita ylityökiellosta löydät ... Lue lisää

13.12.2017 Teemu Hankamäki YTN:n puheenjohtajaksi

Ylemmät Toimihenkilöt YTN valitsi syyskokouksessaan uuden hallituksen kaudelle 2018-2019. Puheenjohtajaksi valittiin neu ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

07.12.2017 Arkkitehtisuunnittelualan neuvottelutulos pähkinänkuoressa

Arkkitehteja edustava Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajia edustavat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Palvelual ... Lue lisää

07.12.2017 Artikkeli: Myönteiset merkit taloudessa siivittivät vuoropuhelua

Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehiä ja muita henkilöstöedustajia sekä heitä työllistävien yritysten hr-väkeä ja jo ... Lue lisää

05.12.2017 Arkkitehtisuunnittelualan työehtosopimusneuvotteluissa neuvottelutulos

Arkkitehteja edustava Ylemmät Toimihenkilöt YTN sekä työnantajia edustava Palvelualan työnantajat PALTA ja Arkkitehtitoi ... Lue lisää

01.12.2017 LTY-sektorin tes-neuvottelut ovat alkaneet

YTN on irtisanonut LTY-sektorin työehtosopimukset päättymään 31.01.2018.Työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet.YTN tavo ... Lue lisää

01.12.2017 YTN haastoi myös Stora Enson ja Eforan käräjäoikeuteen työsopimusrikkomuksista

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on haastanut myös Stora Enson ja Eforan käräjäoikeuteen ylempiin toimihenkilöihin kohdistunees ... Lue lisää

30.11.2017 Kemian alan työehtosopimus on uudistettu

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja työnantajia edustava Kemianteollisuus ry uudistivat 28.11.2017 Kemianteollisuuden ylempi ... Lue lisää

28.11.2017 Työehtosopimusinfot - materiaali

YTN:n ja Teknologiateollisuus ry:n suunnittelu- ja konsulttialan, teknologiateollisuus ja tietotekniikan palvelualan työ ... Lue lisää

17.10.2017 Suomessa työmarkkinat ovat mainettaan joustavammat

Kansainvälinen vertailu osoittaa, että Suomen työmarkkinoiden jäykkyyksiä liioitellaan.Työehtosopimusten yleissitovuus r ... Lue lisää

17.10.2017 INFO: Syksyn neuvottelukierros

Työehtosopimusneuvottelut ovat käynnistyneet useilla toimialoilla. Tälle sivulle päivitämme neuvottelukierroksen aikana ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto
< Joulukuu 2017 >
MTKTPLS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
Vie omaan kalenteriisi (esim. Outlook)