Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

24.11.2011 ETL päätti yksipuolisesti raamisopimuksesta elintarvikealan ylemmille

Elintarviketeollisuusliitto ETL on neuvotellut toimihenkilöitä edustavien järjestöjen kanssa raamiratkaisun mukaiset palkankorotukset. Ylempien toimihenkilöiden kanssa käydyt neuvottelut ETL katkaisi alkuunsa, mutta se suosittelee nyt yksipuolisesti, että ylempien palkkoja korotetaan yrityksissä samoin kuin toimihenkilöiden.

Toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto PROn kanssa 17.11.2011 syntyneiden neuvottelutulosten mukaan elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden ja liha-alan asiamiesten palkkoja korotetaan ensi vuoden keväällä 2,4 prosenttia ja seuraavana keväänä 1,9 prosenttia. Neuvottelutulokset odottavat vielä PROn hallituksen hyväksyntää.

Meijerialan Ammattilaiset MVL:n kanssa on päästy sopimukseen samansuuruisista palkankorotuksista. Kaikkiin neuvottelutuloksiin liittyy kertaerä ja mahdollisuus paikallisen erän käyttöön.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n palkankorotusten laskenta vuosille 2012 ja 2013 on sovittu jo vuonna 2010 solmitussa työehtosopimuksessa ja ne muodostuvat teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden sekä tekstiili- ja vaateteollisuuden keskimääräisten yleiskorotusten mukaan. Jos niiden neuvottelutulokset asettuvat raamiin, myös ETL:n ja SEL:n väliset sopimukset ovat linjassa maan hallituksen ja keskusjärjestöjen raamisopimuksessa määrittelemien tavoitteiden kanssa. ETL:n ja SEL:n väliset neuvottelut päättyivät tämän tilanteen toteamiseen.

Edellisten lisäksi ETL suosittelee jäsenyrityksilleen, että raamiratkaisun toteutuessa ylempien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan kertaerineen samoin kuin toimihenkilöiden.


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

20.06.2018 YTN-data 2017 - elintarvikealan keskeisiä tutkimustuloksia

YTN-data 2017 -aineiston valossa liittojen työmarkkinatutkimuksiin syksyllä 2017 elintarvikealalta vastanneiden mediaani ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto