Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

31.01.2018 Neuvottelupöytään pääsy vaatii kentän tuen - vastaa kyselyyn!

Metsäteollisuus ry vastasi YTN:n esitykseen neuvotteluiden aloittamisesta kielteisesti. Neuvottelujen käynnistys ylempien sopimuksesta vaatii nyt kentän tukea.

Työmarkkinaneuvotteluissa on meneillään liittokierros. Palkankorotuksista sovitaan siis suoraan liittojen kesken ilman keskusjärjestöjen neuvottelemia raamittavia sopimuksia.

Liittokierroksilla jatketaan myös tästä eteenpäin, sillä Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ilmoittanut, ettei se enää tee keskitettyjä tupo-sopimuksia. Metsäteollisuuden osalta tilanteen varmistaa vielä se, että Metsäteollisuus ry on eronnut EK:sta, joten EK:n sopimukset eivät metsäteollisuusalaa enää senkään takia koske.

 Metsäteollisuus ry vastasi neuvottelupyyntöömme: EI

Metsäteollisuus ry on jo sopinut palkankorotuksista ja muista työsuhteen ehdoista Paperiliiton, Pron ja Teollisuusliiton kanssa kaksivuotisilla työehtosopimuksilla. Paperiliiton palkat nousevat sopimuskaudella keskimäärin 3,5 %, Pron palkat 3,15 % ja Teollisuusliiton 3,2 %.  Sopimukset eivät syntyneet kivuttomasti: Pro ja Teollisuusliitto saivat korotuksensa lakonuhan kautta, Paperiliitolle riitti ylityökielto.

YTN ei halunnut syksyllä sotkea muiden henkilöstöryhmien neuvotteluja, vaan odotti sopimusten syntymistä. Neuvottelualoite ylempien palkankorotuksista ja muista työsuhteen ehdoista Metsäteollisuus ry:lle tehtiin kuitenkin heti vuodenvaihteen jälkeen. Metsäteollisuus ry vastasi 23.1. kieltäytyen käynnistämästä edes neuvotteluja YTN:n kanssa.

Neuvottelualoitteen hylkääminen jätti metsäteollisuuden ylemmät toimihenkilöt pahaan rakoon -  muiden henkilöstöryhmien työehtosopimusten soveltamisala ei ulotu ylempiin toimihenkilöihin ja ilman omaa sopimusta ei palkankorotuksia voida taata. Ylemmät toimihenkilöt uhkaavatkin nyt jäädä työnantajien armoille.

Työnantajaliiton neuvotteluhaluttomuus on hämmentävää ja kohtuutonta. Aikaisemmilla kierroksilla YTN:n kanssa on sentään neuvoteltu ja myös palkankorotuksista on päästy sopuun. Ylempien toimihenkilöiden jättämistä neuvotteluiden ulkopuolelle ei voi hyväksyä. He ovat varmasti palkankorotuksensa ansainneet, venyneet ja joustaneet työssään jo tarpeettomankin paljon ilman ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen korvauksia.

Toivon kaikkien nyt miettivän, onko oikein, että muiden henkilöstöryhmien kanssa tehdään sopimukset ja palkat nousevat, mutta ylempien toimihenkilöiden kanssa neuvotteluja ei edes aloiteta. Kuinka kauan ylempi toimihenkilö jaksaa käyttää vapaa-aikaansa ylitöihin ja työasioissa matkustamiseen ilman korvauksia tai edes palkankorotuksia? Kannattaako tuudittautua siihen uskoon, että kyllä työnantaja pitää huolen ylemmistä toimihenkilöistä? Vai pitäisikö asioista sopia?

Sitäkin sietää pohtia, kuinka käy jatkossa. Jos ylemmät toimihenkilöt nyt jäävät ilman sopimusta ja palkankorotuksia, mikä muuttuu seuraavalla liittokierroksella?

Jotta Metsäteollisuus ry saataisiin neuvottelupöytään ylempien toimihenkilöiden kanssa, tarvitaan toimenpiteitä. Ohessa on painostusvalmiuskysely, jolla testataan kentän tahtoa oman sopimuksen synnyttämiseen. Ole hyvä ja vastaa kyselyyn 7.2. mennessä!

YTN Metsän taustaryhmä kokoontuu tarkastelemaan neuvottelutilannetta ja kentän tahtotilaa kokoukseensa 13.2.

Ylemmät ovat sopimuksensa ansainneet.

Vastaa kyselyyn tästä

https://my.surveypal.com/YTN-metsa-painostusvalmiuskysely-2018


Saku Laapio

YTN Metsäteollisuuden vastaava asiamies

0400 497 282

saku.laapio@tek.fi


 Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

30.08.2018 YTN: Osaajien kohtelussa metsäteollisuus on kaukana parhaimmistosta

Metsäteollisuus iloitsee mainekyselynsä tuloksista 30.8. julkaistussa tiedotteessaan. Tiedotteessa muun muassa kerrotaa ... Lue lisää

21.02.2018 Metsäteollisuuden ylempien toimihenkilöiden neuvottelut edelleen avaamatta

Metsäteollisuus ry on tiedottanut päättäneensä neuvottelut ja tehneensä kaikki metsäalan työehtosopimukset. Ylempiä toim ... Lue lisää

13.02.2018 YTN Metsäteollisuuden taustaryhmä linjasi jatkotoimet neuvotteluille

YTN Metsäteollisuuden taustaryhmä kokoontui 13.2. Helsingissä. Taustaryhmä koostuu suurimpien metsäteollisuu ... Lue lisää

31.01.2018 Neuvottelupöytään pääsy vaatii kentän tuen - vastaa kyselyyn!

Metsäteollisuus ry vastasi YTN:n esitykseen neuvotteluiden aloittamisesta kielteisesti. Neuvottelujen käynnistys ylempie ... Lue lisää

24.01.2018 Metsäteollisuus ry kieltäytyi neuvottelemasta - ylemmät toimihenkilöt jäämässä ilman palkankorotuksia?

YTN teki 4.1.2018 Metsäteollisuus ry:lle neuvottelualoitteen sopimuksen synnyttämiseksi ylempien toimihenkilöiden työsuh ... Lue lisää

01.12.2017 YTN haastoi myös Stora Enson ja Eforan käräjäoikeuteen työsopimusrikkomuksista

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on haastanut myös Stora Enson ja Eforan käräjäoikeuteen ylempiin toimihenkilöihin kohdistunees ... Lue lisää

11.09.2017 YTN haastaa Metsä Groupin käräjäoikeuteen työsopimusrikkomuksista

YTN haastaa Metsä Groupin käräjäoikeuteen työsopimusrikkomuksistaOsana kilpailukykysopimuksen soveltamista muutama metsä ... Lue lisää

14.06.2017 Metsäteollisuuteen kaivataan vastuullista henkilöstöpolitiikkaa

Metsäteollisuus ry julistaa metsäteollisuuden rakentavan kestävää biotaloutta ja olevan myös kiertotalouden ytimessä. Al ... Lue lisää

15.02.2017 Metsäteollisuus vetäytyi uuden palkkamallin valmistelusta

Metsäteollisuus ry on irtaantunut uuden, vientivetoisen palkanmuodostusmallin valmistelusta. Mallista on neuvoteltu suur ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto