Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

19.04.2017 Kaupan alalla ei haluta tehdä työtä ehdoitta

Kaupan alan asiantuntijoiden työolosuhteet ovat retuperällä. Ylempien toimihenkilöiden hyvinvointia ja tuottavuutta lisäävä sopimus toisi joustavat raamit yrityksille työelämän kehittämiselle.

Ei, ei ja ei. Tämä tyly vastaus on kaikunut Kaupan liiton kabineteista - vuodesta toiseen.

- Työehtojen kehittäminen, kaupan alan pelastuslista, yleiskorotukset, johtamisen kehittäminen, työhyvinvointiasiat..., luettelee Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kaupan alan projektin vetäjä Ville-Veikko Rantamaula.

YTN on ollut jo vuosia erittäin aloitteellinen kehittämään kaupan alan esimiesten ja asiantuntijoiden työelämää yhdessä alan yritysten ja Kaupan liiton kanssa. Vastaanotto on ollut usein kylmä.

Viimeksi seinään törmättiin maaliskuussa. YTN esitti neuvottelujen aloittamista ylempien toimihenkilöiden nykyaikaisesta hyvinvointia ja tuottavuutta lisäävästä työehtosopimuksesta. Kaupan liitto ei halunnut istuutua neuvottelupöytään.

- Työaikoja ei noudateta asiantuntijoiden osalta ollenkaan, palkankorotuksia ei ole maksettu vuosiin isolle joukolle ja työehtojen noudattaminen vaihtelee rajusti. Yhdessä kehittämisen sijasta työnantaja haluaa jatkaa sanelupolitiikalla, Rantamaula ihmettelee.

Neuvottelujen aloittamisen vauhdittamiseksi YTN aloittaa kaupan alalla toukokuun ensimmäisellä viikolla painostustoimenpiteet, jotka kohdistuvat ylempien toimihenkilöiden tehtäviin alan suurimmissa yrityksissä.

- Painostustoimet ovat laillisia ja viimeinen keino, sillä kaikki muut on jo käytetty. Tämä on YTN:lle ensimmäinen kerta, kun edes neuvotteluja ei suostuta aloittamaan ilman painostustoimenpiteitä. YTN on valmis palauttamaan työrauhan, jos neuvottelut aloitetaan, korostaa YTN:n puheenjohtaja Heikki Kauppi.

Apuvälineitä yrityksille työelämän kehittämiseen

YTN:n neuvottelujen pohjaksi esittämä malli on juuri sellainen, jota työnantajaliitot sanovat haluavansa. Se mahdollistaisi laajan paikallisen sopimisen ja toisi yrityksille raamit esimiesten ja asiantuntijoiden työelämän kehittämiselle. Yhdeksän kymmenestä kaupan alalla työskentelevästä asiantuntijasta haluaisi oman työehtosopimuksen.

- Nyt asiantuntijatyötä tekevien työehdoista on varsin kirjavia käytäntöjä. Erityisesti työajat ovat karanneet käsistä, Rantamaula havainnollistaa.

Kaupan alan asiantuntijat tekevät YTN:n työmarkkinatutkimuksen mukaan keskimäärin lähes 200 tuntia vuodessa ylitöitä, joista lain mukaisen korvauksen saa vain noin kymmenen prosenttia. Myös työajanseuranta on retuperällä. Asiantuntijoiden ja esimiesten jaksaminen on jo koetuksella.

Rantamaula korostaa, että kyse ei ole työaikalainsäädännön ongelmasta, vaan paremmalla työajanseurannalla ja paikallisesti sovittavilla työaikajärjestelyillä pysyttäisiin helpottamaan paljonkin työaikapommia. YTN:n esittämä malli toisikin työajan joustot myös kaupan alan työpaikoille.

- Työntekijöiden jaksamista on helpompi seurata, jos työajanseuranta on kunnossa. Joustava työaika, etätyö ja työaikapankki taas edesauttavat palautumista sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista, Rantamaula sanoo.

YTN:n tutkimukset myös osoittavat, että asiantuntijoiden palkat laahaavat kaupan alalla verrattuna muihin ylempiin toimihenkilöihin. Yleiskorotukset ovat olleet viime vuosina lähes ainoa syy ansiotason kehittymiselle ja suurimmalta osalta nekin ovat jääneet saamatta, kun omaa työehtosopimusta ei ole.

- Hyvällä palkitsemisella osoitetaan arvostusta ja lisätään entisestään sitoutumista, Rantamaula painottaa.

- On myös hyvä muistaa, että lomaraha, äitiys- ja isyysloman palkka sekä sairasajan palkka perustuvat työehtosopimukseen eivätkä lakiin. Myös ylemmillä toimihenkilöillä tulee olla näihin oikeus kuten muillakin henkilöstöryhmillä, Rantamaula huomauttaa.

Paikallinen sopiminen mahdolliseksi

Työnantaja on pitkään peräänkuuluttanut paikallista sopimista. YTN:n esittämä malli edistäisi merkittävästi paikallista sopimista alan ylempien toimihenkilöiden osalta.

YTN:n esittämässä mallissa yritykset neuvottelisivat kaupan alan ylempien toimihenkilöiden työehdoista omista lähtökohdistaan. Yritystasolla olisi mahdollista sopia esimerkiksi työ- ja loma-ajoista, ylitöiden korotusosista ja lomarahasta.

- Ilman yhteistä raamia paikallisen sopimisen neuvotteluasema ei ole tasapuolinen, Rantamaula muistuttaa.

Keskeinen työntekijäryhmä heitteillä

Kaupan alalla työskentelee yhteensä 30 000 ylempää toimihenkilöä. Ylemmät toimihenkilöt ovat alalla pian ilman minkäänlaista kollektiivista sopimusta, kun jatkossa he eivät ole edes Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n taannoin irtisanomien keskusjärjestösopimusten piirissä.

- Ei ole kestävää, että kaupan alan tulevan menestyksen kannalta keskeinen työntekijäryhmä on jätetty heitteille. Osaaminen, motivaatio ja kilpailukyky eivät synny tyhjästä, vaan siihen tarvitaan reiluja pelisääntöjä, Kauppi korostaa.

- Oman sopimuksen myötä ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmä olisi tunnustettu ja saisimme oman henkilöstöedustusjärjestelmän. Se loisi edellytykset paikalliselle sopimiselle ja työehtojen kehittämiselle, Kauppi jatkaa.

Miten sopimuksen puute näkyy työpaikkojen arjessa?

Stockmannin luottamusmies ja YTN:n kaupan alan kehittämisryhmän puheenjohtaja Minna Hirvonen on turhautunut kaupan alan tilanteeseen.

- Olemme jo vuosia yrittäneet saada tasavertaiset mahdollisuudet neuvotella ja kehittää työelämää. Sen sijaan alan työnantajat ovat vain jatkaneet sanelupolitiikkaansa: työehtoja ei ole kehitetty nykyaikaisiksi, työolosuhteita on heikennetty ja muutoksia on tehty yksipuolisesti, Hirvonen kuvailee.

- Meille ei ollut enää muuta keinoa kuin turvautua painostustoimenpiteisiin, jotta pääsisimme neuvottelemaan, hän jatkaa.

Hirvosen mukaan kaupan alan villit käytännöt näkyvät arjessa etenkin työajoissa. Monilla työpaikoilla ei ole lainkaan työajanseurantaa, ylitöitä tehdään lähes neljä tuntia viikossa ja ylitöistä ei aina makseta minkäänlaista korvausta.

- Työpaikkojen välillä säännöt ovat hyvin kirjavia. Asiantuntijoiden jaksaminen on ollut koetuksella eikä loppuun palamisiltakaan ole vältytty, Hirvonen tietää.

Teksti: Aku Karjalainen, YTN

****
YTN aloittaa kaupan alalla painostustoimet toukokuun ensimmäisellä viikolla vauhdittaakseen neuvottelujen aloittamista. Tarkemmat tiedot painostustoimista, aiemmat tiedotteet sekä YTN:n esittämän mallin löydät kaupan alan sivuilta ja kampanjasivuiltamme.

Ajantasaista tietoa myös somekanavissamme:
facebook.com/ytnkauppa
twitter.com/YTN_ry


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

26.04.2017 Kaupan alan painostustoimet 2.-8.5. ja lakkoavustukset

YTN aloittaa kaupan alalla painostustoimet toukokuussa seuraavasti:Kaikki painostustoimet ja työnseisaukset koskevat er ... Lue lisää

26.04.2017 KUTSU: Kaupan paussitilaisuudet 2.5. ja 5.5. Helsingissä

Tervetuloa 2.5. ja 5.5. kaupan alan asiantuntijoiden paussitilaisuuksiin keskustelemaan tilanteesta kollegoidesi ja YTN: ... Lue lisää

25.04.2017 Blogi: Kaupan liiton periaatteellisuus estää työehtojen kehittämisen

Kaupan alan ylempien toimihenkilöiden tilanne on puhuttanut runsaasti julkisuudessa viime päivinä. Eikä suotta. Olemme j ... Lue lisää

24.04.2017 Kaupan liitto ei halua neuvotella mistään

Tänään Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Kaupan liiton edustajat tapasivat valtakunnansovittelijan luona. Tavoitteena oli k ... Lue lisää

20.04.2017 KUTSU: Miksi kaupan alan painostustoimiin ryhdytään -tilaisuudet viikolla 17

Tervetuloa YTN kaupan tilaisuuksiin, joissa keskustelemme toukokuun ensimmäisellä viikolla alkavista painostustoimenpite ... Lue lisää

20.04.2017 Kaupan väki valmistautuu työtaisteluun

Kaupan alan ylempiä toimihenkilöitä heräteltiin tänään aamukahvilla tietoisuuteen työtaistelutoimista viidessä paikassa ... Lue lisää

19.04.2017 Kaupan alalla ei haluta tehdä työtä ehdoitta

Kaupan alan asiantuntijoiden työolosuhteet ovat retuperällä. Ylempien toimihenkilöiden hyvinvointia ja tuottavuutta lisä ... Lue lisää

18.04.2017 Kaupan aamukahvit 19. ja 20.4.

Mistä painostustoimissa on kyse? Keitä ne koskevat? Miksi minun pitäisi osallistua? Kaupan alan ylempien toimihenkilöide ... Lue lisää

11.04.2017 Päivystyspuhelin palvelee kaupan alan jäseniä

Kaupan alan jäsenille on avattu 11.4. päivystyspuhelin, joka palvelee alalla työskenteleviä YTN-liittojen jäseniä numero ... Lue lisää

11.04.2017 Kaupan alan painostustoimet 2.-8.5.

YTN on ollut vuosien mittaan erittäin aloitteellinen Kaupan liiton suuntaan, erityisesti vuonna 2014 aloittamamme kaupan ... Lue lisää

11.04.2017 YTN käynnistää painostustoimet kaupan alalla

Vuosien ajan Ylemmät Toimihenkilöt YTN on ollut aloitteellinen Kaupan liiton suuntaan alan ylempien toimihenkilöjen työe ... Lue lisää

31.03.2017 Aamukahvit 3.4 ja 4.4. Keskolla, Stockmannilla ja SOK:lla

Toivotamme hyvää työpäivää tarjoamalla aamukahvit 3.-4.4. Keskon, Stockmannin ja SOK:n asiantuntijoille ja samalla saat ... Lue lisää

24.03.2017 YTN: Kaupan liitto haluaa sanella, ei sopia

Ylemmät Toimihenkilöt YTN tarjosi Kaupan liitolle mahdollisuutta nykyaikaisen työehtosopimuksen solmimiseen kaupan alan ... Lue lisää

22.03.2017 Vastaa kaupan alan painostusvalmiuskyselyyn 2.4. klo 16.00 mennessä!

Hyvä kaupan alalla työskentelevä akavalainen,tarjosimme Kaupan liitolle mahdollisuutta nykyaikaisen työehtosopimuksen so ... Lue lisää

21.03.2017 Millaista sopimusta tarjosimme Kaupan liitolle?

Esitimme Kaupan liitolle 14.2. neuvotteluja alan ylempien toimihenkilöiden hyvinvointia ja tuottavuutta lisäävästä sopim ... Lue lisää

10.03.2017 YTN: Kaupan liitto kieltäytyy neuvottelemasta

YTN esitti helmikuussa työnantajaliitolle neuvotteluja alan ylempien toimihenkilöiden oman hyvinvointia ja tuottavuutta ... Lue lisää

03.03.2017 KUTSU: Kaupan teemaillat maalis- ja huhtikuussa

kevään mittaan järjestämme neljä teemailtaa, joissa asiantuntijoiden alustusten myötä käydään läpi ammatillisesta näköku ... Lue lisää

14.02.2017 YTN esittää Kaupan liitolle neuvotteluja

Ylemmät Toimihenkilöt YTN jätti tänään Kaupan liitolle neuvotteluesityksen alan ylempien toimihenkilöiden omasta sopimuk ... Lue lisää

14.02.2017 KUTSU: Tehdään sinunkaupat leffaillassa 1.3., Helsinki!

YTN kaupan kevätkausi käynnistyy 1.3. leffaillalla Tennispalatsissa, jolloin nähdään maailman tunnetuimman pikaruokaketj ... Lue lisää

19.01.2017 Vastaathan työmarkkinakyselyymme!

kaupan projektimme edistämiseksi kysymme teiltä akavalaisilta asiantuntijoilta mielipiteitä teille tärkeistä työsuhtee ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto