Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

04.03.2015 Finanssiala tutki: asiakaspalvelu ja digitalisaatio muokkaavat työtä

Finanssialan työntekijät kokevat, että heiltä odotetaan tulevaisuudessa vahvaa kykyä reagoida muutoksiin sekä monialaista osaamista. Tämä selviää Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen teettämästä kyselytutkimuksesta. Moniosaaminen vaatii erityisesti hyviä asiakaspalvelu-, myynti- ja vuorovaikutustaitoja sekä finanssialan tuntemusta.

Henkilöstö uskoo, että joustavat työajat lisääntyvät merkittävästi ja muualla kuin työpaikalla tehtävä työ yleistyy. Aikapaineiden ja vanhojen toimintamallien koettiin heikentävän työsuorituksen laatua. Samalla kuitenkin puolet vastanneista uskoo, että alalla on vahvat kasvunäkymät.

Henkilöstön mielestä työhyvinvoinnin kannalta olennaista on hyvä esimiestyö, hyvä työilmapiiri sekä motivoivat työn tavoitteet. Tämän lisäksi työn ja muun elämän sekä palkan odotetaan olevan tasapainossa.

Eturintamassa digitalisaation muutoksiin

Sitra on mukana kehittämässä suomalaista työelämää, ja on yksi Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeen rahoittajista. Johtaja Timo Lindholm Sitrasta sanoo, että työelämää kaikkinensa koskee suuret ja voimakkaat muutokset. "Finanssiala on kohdannut digitalisaation tuomat muutokset hyvin nopeasti ja eturintamassa. Kaikki alat eivät ole edenneet samassa tahdissa eivätkä muutospaineet siksi ole samat."

Finanssialan henkilöstö pitää tutkimuksen mukaan tärkeänä, että lisääntyvien digitaalisten palveluiden rinnalla tarjotaan asiakkaille vahvasti yksilöllistä palvelua ja neuvontaa. 87 prosenttia vastanneista on sitä mieltä, että tulevaisuudessa pankki- ja vakuutuspalveluita räätälöidään asiakaslähtöisesti. Lähes kaikkien kyselyyn vastanneiden mukaan palvelut jakaantuvat kahtia: toisaalla on pitkälle automatisoitu digi- ja mobiilipohjainen palvelu ja toisaalla pitkälle viety henkilökohtainen palvelu.

"Jos suomalaista finanssialaa vertaa samaan alaan muissa maissa, ovat asiakkaat meillä tottuneet erittäin hyvään palveluun ja luotettaviin järjestelmiin. Siksi asiakasodotukset alaa ja sen palveluja kohtaan ovat korkeat. Nyt haasteena on vastata näihin korkeisiin odotuksiin. Kyselyn perusteella alan henkilöstö tunnistaa nämä odotukset hyvin", toteaa Timo Lindholm.

Kyselyyn vastannut henkilöstö näkee alan vahvasti asiakaslähtöisenä. Finanssiala noudattaa henkilöstön mukaan korkeaa tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa. Näin ajattelee lähes kaikki kyselyyn vastanneet.

Tutkimuksessa selvitettiin miten finanssialan henkilöstö näkee työelämää ja omaa työtään kohtaavat muutokset. Tutkimuksen toteutti T-Media ja siihen osallistui 17 finanssialan yhtiötä. Tutkimukseen vastasi 3019 finanssialalla työskentelevää. Kyselyyn vastasi työntekijöiden ja johdon edustajia ja kysely toteutettiin tammikuun lopussa.

Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeessa ovat mukana työntekijäliitot Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry sekä työnantajan edustaja Finanssialan Keskusliitto.

Hankkeen tavoitteena on lisätä finanssialan työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Finanssialan työnantaja- ja työntekijäliittojen lisäksi hankkeen rahoittajia ovat Sitra ja Työsuojelurahasto.

Lisätietoja Hyvinvoiva Finanssiala -hankkeesta:
Asiamies Riikka Sipilä, YTN, puh. 0400 458 226
riikka.sipila(a)ytn.fi


Ajankohtaisten arkisto

Ajankohtaista

15.12.2017 Vakutuusalalle sovinto - työtaistelutoimet peruuntuvat

Vakuutusalan työriidan sovittelussa annettiin eilen 14.12. sovintoesitys, johon työriidan osapuolien (Vakuutusväen Liitt ... Lue lisää

13.12.2017 Rahoitusalan lakonuhka

Rahoitusalalle 8.12. annettu ylityökielto on edelleen voimassa, lisätietoja ja käytännön ohjeita ylityökiellosta löydät ... Lue lisää

13.12.2017 Vakuutusalan lakonuhka

Vakuutusväen Liitto VvL on antanut lakkovaroituksen vakuutusalalle. Kuluvan viikon aikana valtakunnansovittelijan johdol ... Lue lisää

08.12.2017 Ohjeet rahoitusalan ylityökieltoon

Rahoitusalan työehtosopimus päättyi 30.11.2017, mutta sopimuksen määräykset ovat edelleen voimassa ns. jälkivaikutuksen ... Lue lisää

08.12.2017 YTN: Rahoitusalalle ylityökielto 8.12. klo 14.00 alkaen

Rahoitusalan työehtosopimusneuvotteluja on käyty lokakuun alusta alkaen, mutta toistaiseksi tulosta ei ole saavutettu. S ... Lue lisää

17.10.2017 Rahoitusalan neuvotteluinfo

Rahoitusalan työehtosopimus päättyy 30.11.2017. Neuvottelut käynnistyivät  2.10. ja niitä käydään loka-marraskuun a ... Lue lisää

09.10.2017 Artikkeli: Sijoitusrobotit tulevat ja varainhoito automatisoituu

Antaisitko sinä omaisuutesi sijoitusrobotin käsiin? Tulevaisuudessa entistä useammat antavat, sillä virtuaaliselle varai ... Lue lisää

03.10.2017 Rahoitusalan neuvottelut käynnistyivät maanantaina 2.10.

Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät eilen 2.10. sopijaosapuolten yhteisellä tilannekatsauksella.YTN:n l ... Lue lisää

22.08.2017 KUTSU: Sijoitusrobotit ja automatisoitu sijoittaminen 20.9., Hki

Tervetuloa finanssialan jäseniltaan kuulemaan automatisoidun varainhoidon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä samall ... Lue lisää

08.06.2017 KKO: Ylemmät toimihenkilöt saavat luottamusvaltuutetun

"Päätös ei koske kaikkia järjestäytymättömiä"Korkein oikeus (KKO) päätti antaa vakuutusyhtiön ylemmille toimihenkilöille ... Lue lisää

29.05.2017 Eläkeuudistus ei heikennä rahoitusalan TESin lisäeläketurvaa

Rahoitusalan työehtosopimus on sisältänyt määräykset lisäeläkkeestä, jolla on täydennetty lakisääteistä työeläketurvaa. ... Lue lisää

06.03.2017 Vierailemme Folksamissa 9.3. klo 7.45-9.15

Vierailemme Folksam Vahinkovakuutus Oy:ssä torstaina, tervetuloa piipahtamaan ständillämme!Löydät meidät 9.3. Folksamin ... Lue lisää

24.02.2017 Maksamisen turvallisuus: Älä ole heikoin lenkki!

Teknologia kehittyy, mutta miten on turvallisuuden laita? Maalaisjärkeä kannattaa käyttää, sanovat asiantuntijat, koska ... Lue lisää

06.02.2017 Vierailemme Tampereen seudun OP:ssa 7.2. klo 11.30-13.30

Tervetuloa piipahtamaan ständillämme 7.2. kello 11.30-13.30 välisenä aikana henkilöstöravintola Holvissa (Hämeenkatu 12, ... Lue lisää

02.02.2017 Palvelualan työantajat Palta mukaan rahoitusalan työehtosopimukseen

Rahoitusalan työehtosopimuksen sopijaosapuolet ovat sopineet, että Palvelualojen työnantajat Palta ry yhtyy Finanssialan ... Lue lisää

17.01.2017 Rahoitusalan työehtosopimus 2016-2017

Rahoitusalan uusi työehtosopimus astui voimaan 1.12.2016. Sopimus on kilpailukykysopimuksen mukainen ja voimassa 30.11. ... Lue lisää

Ajankohtaisten arkisto