Sosiaalisten oikeuksien paketti on tervetullut suunnanmuutos komissiolta - Finunions 

Luettavissa tästä linkistäEuroopan parlamentti

5.4.2017

Brexit: Mepit sopivat ehdoista tulevan EU-erosopimuksen hyväksymiselle

Europan parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä (516 puolesta, 133 vastaan, 50 tyhjää) keskiviikkona päätöslauselman, jossa määritellään Euroopan parlamentin periaatteet ja ehdot Britannian EU-erosopimukselle. Lopullinen sopimus Britannian EU-erosta edellyttää Euroopan parlamentin täysistunnon hyväksyntää.

Mepit korostavat, että yhtäläisten oikeuksien takaaminen Britanniassa asuville EU-kansalaisille ja EU-maissa asuville britannialaisille on yksi tärkeimmistä parlamentin prioriteeteista. Mepit huomauttavat lisäksi, että Britannia pysyy EU:n jäsenenä ennen sen eroa ja että tämä takaa maalle sekä etuuksia että velvollisuuksia. Näihin velvoitteisiin katsotaan kuuluvan myös EU:n pitkän aikavälin talousarvion taloudelliset sitoumukset, vaikka ne kohdentuisivat eron jälkeiseen aikaan.

 

Päätöslauselmassa varoitetaan lisäksi kompromissiratkaisuista turvallisuuden ja taloussuhteiden välillä. Tekstissä todetaan, että Britannia ei voi poimia rusinoita pullasta eivätkä sektorikohtaiset sopimukset talouden saralla voi toimia tulevan suhteen pohjana. Mepit korostavat lisäksi, että neljän perusoikeutta, ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja rahan vapaa liikkuvuus, kuuluvat jakamattomasti yhteen. 

Päätöslauselmassa todetaan lisäksi, että vasta kun neuvotteluissa EU-erosopimuksesta on edetty, voivat neuvottelut siirtymäjärjestelyistä alkaa. Siirtymäjärjestelyt voivat olla voimassa korkeintaan kolme vuotta. Tulevaa suhdetta koskeva sopimus voidaan solmia vasta, kun Britannia on lähtenyt EU:sta.

Kansalaiset ensin

Kansalaisten etujen tulee olla etusijalla alusta alkaen, todetaan päätöslauselmassa. Brexit tulee vaikuttamaan erityisesti irlantilaisiin, ja mepit vaativat kaikkia tahoja jatkamaan sitoutumistaan Pohjois-Irlannin rauhanprosessiin sekä välttämään paluuta tiukkaan rajavalvontaan. Näistä erityisolosuhteista johtuen Pohjois-Irlannin tilanteeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota EU-erosopimuksessa.

Päätöslauselmassa Britanniaa varoitetaan ottamasta askelia vapaan liikkuvuuden rajoittamisen suuntaan, ennen kuin se on eronnut EU:sta. Tekstissä pyydetään EU:n 27 jäsenmaata lisäksi pohtimaan, miten vastata Britannian kansalaisten huoliin siitä, että Britannian EU-eron myötä he menettäisivät EU-maiden kansalaisille kuuluvat oikeudet. 

Neuvotteluperiaatteet

Mepit vaativat EU:ta ja Britanniaa toimimaan vilpittömästi ja avoimesti hallitun eron takaamiseksi.

Päätöslauselmassa todetaan, että mikäli Britannia aloittaisi neuvottelut kauppasopimuksista EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ennen varsinaista eroaan EU:sta, rikkoisi se EU-sääntöjä. Tekstissä varoitetaan Britanniaa lisäksi kahdenkeskeisistä neuvotteluista tai sopimuksista muiden EU-maiden kanssa eroneuvotteluista tai EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta.

Jatkuvat velvoitteet

Britannia tulee nauttimaan kaikista EU-sopimusten eduista sen EU-eroon saakka. Samaan aikaan maan on täytettävä kaikki sille kuuluvat velvollisuudet ml. EU:n pitkän aikavälin talousarvion taloudelliset sitoumukset, vaikka ne kohdentuisivat eron jälkeiseen aikaan.

Euroopan parlamentin rooli

Parlamentti jatkaa päätöslauselmassa määriteltyjenehtojen toteutumisen seuraamista neuvotteluiden edetessä. Tarpeen mukaan parlamentti voi hyväksyä myöhemmin tarkempia alakohtaisia päätöslauselmia. 

Keskustelu täysistunnossa ennen äänestystä

Ennen äänestystä Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät keskustelivat prioriteeteistaan Britannian ja EU:n välisissä eroneuvotteluissa. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja EU:n Brexit-neuvottelija Michel Barnier korostivat meppien tärkeää roolia neuvotteluiden aikana. 

Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani sanoi avatessaan keskustelua, että "parlamentin äänestys tulee olemaan ratkaiseva Britannian EU-erosopimuksen ehtojen ja tulevan EU-Britannian -suhteen määrittelyn kannalta. Viimeaikaiset terrori-iskut todistavat, että Euroopan maiden tulee tehdä töitä yhdessä vieläkin tiiviimmin."

Keskustelussa useat ryhmät korostivat Brexitiin vaikuttavien kansalaisten etujen puolustamista. Suurin osa ryhmien johtohenkilöistä painotti lisäksi, että vaikka neuvottelut on tärkeä käydä rauhallisessa ilmapiirissä, EU:n 27 jäsenmaan tulee pysyä yhtenäisinä ja puolustaa voimakkaasti omia etujaan.


Nimiä klikkaamalla pääsee seuraamaan lausuntoja:

Antonio Tajani, Euroopan parlamentin puhemies

Manfred Weber (EPP, Saksa)

Gianni Pittella (S&D, Italia)

Helga Stevens (ECR, Alankomaat)

Guy Verhofstadt (ALDE, Belgia)

Gabriele Zimmer (GUE/NGL, Saksa)

Philippe Lamberts (Green/EFA, Belgia)

Nigel Farage (EFDD, Yhdistynyt kuningaskunta)

Marcel De Graaf (ENF, Alankomaat)

Ian Borg, neuvoston puheenjohtajamaan puolesta

Jean-Claude Juncker, komission puheenjohtaja

Michel Barnier, EU:n Brexit-neuvottelija

 

Hyväksytty teksti saatavilla pian täällä (05.04.2017)

Videotallenne keskustelusta (05.04.2017)

Videotallenne Euroopan parlamentin puhemiehen Tajanin ja parlamentin Brexit-edustaja Guy Verhofstadtin lehdistötilaisuudesta (05.04.2017)

EbS+ (05.04.2017)

Euroopan parlamentin tutkimuspalvelut: Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta(27.03.2017) 

Miten artikla 50 toimii?

Brexit TOP Story: artikkeli, tiedote, infografiikkaa ja video aiheesta

Artikkeli ennen keskustelua: Brexit - kansalaisten etujen turvaaminen meppien prioriteettina

Audiovisuaalista materiaalia


Lisätietoja:

Iina Lietzén
Lehdistötiedottaja, Euroopan parlamentin lehdistöyksikkö
iina.lietzen@europarl.europa.eu
+32 47 088 3910

Niina Saloranta
Lehdistötiedottaja, Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto
niina.saloranta@europarl.europa.eu
+358 40 720 5025 


Päivitetty: 20.09.2017