Kemianteollisuuden kilpailukykysopimuksen mukainen työehtosopimus 

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden tyoehtosopimus 2016_2017.pdf 

Kemianteollisuuden uusi Ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja korvaa 1.12.2016 lukien osapuolten kesken ajalle 1.2.2014-30.11.2016 allekirjoitetun pöytäkirjan. Pöytäkirja on voimassa 1.12.2016-30.11.2017 jatkuen 30.11.2017 jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä viimeistään kahta kuukautta ennen sen päättymistä ole kummaltakaan puolelta kirjallisesti irtisanottu.

Työehtosopimus 2016 - 2017 muutokset lyhyesti

Työehtosopimus uudistettiin työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen mukaisesti, joten muutoksissa korostuu paikallisen sopimisen laajeneminen. Tässä keskeiset muutokset ja lisäykset.

Vuosityöajan pidentäminen

Uutena asiana tuli työajan pidentäminen 24 tunnilla 1.1.2017 alkaen paikallisesti sopimalla luottamushenkilön kanssa. Työehtosopimuksessa on mainittu kolme esimerkkiä toteutuksesta, mutta asian voi sopia muullakin tavalla. Monenlaisista malleista on paikallisesti sovittu, mutta eniten on käytetty liukumasaldon vähennystä.
Mikäli sopimukseen ei päästä määräaikaan (31.10.2016), leikataan ylempien toimihenkilöiden lomarahoista 3 päivän palkkaa vastaava määrä. Tiedossa ei ole että tähän ratkaisuun olisi päädytty.  

Paikallisen sopimisen laajentuminen

Luottamushenkilön paikallinen sopimisen mahdollisuudet laajenivat siten, että jatkossa voidaan sopia paikallisesti:

  • viikoittaisen säännöllisen työajan pidentämisestä 60 tuntiin asti (tasoittuminen vuoden aikana 40 tuntiin huomioiden)
  • lomarahan määrästä, lomakaudesta ja 12 päivää ylittävän loman jakamisesta

Luottamushenkilön asema

Luottamushenkilön asemaan ja tiedonsaantioikeuksiin tuli jonkin verran täsmennyksiä. 

Selviytymislauseke

Uutena kohtana tuli kilpailukykysopimuksen mukaisesti mahdollisuus sopia työehtojen leikkaamisesta, jos yritys ajautuu poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin. Tässä on kyse paikallisesta sopimisesta eikä toimenpiteisiin voi ryhtyä ilman sopimista. Prosessin aloitus vaatii lisäksi sen, että taloudelliset vaikeudet todetaan yhdessä työnantajan ja luottamushenkilön välillä.
Sopimuksella voidaan leikata pöytäkirjan taloudellisia vähimmäisehtoja. Ei siis palkkaa, koska se on henkilökohtainen. Lähinnä kyseeseen tullee lomaraha. Sopimus voidaan tehdä määräajaksi, enintään vuodeksi kerrallaan. Siihen voidaan - ja on varmasti järkevää - liittää työsuhdeturva sopimuksen keston ajaksi.
Tällainen lauseke voidaan siis neuvotella vain todella poikkeuksellisessa tilanteessa.

Myös tämä uusi työehtosopimus on yleissitova edellisten tapaan, koska alalla ei ole tapahtunut mitään oleellista muutosta.

Päivitetty: 22.02.2017