1. Palkkatiedot - yt-laki 11 §

Työnantajan on annettava henkilöstöryhmän edustajalle:

  • tilastotiedot edustajan henkilöstöryhmän kaikille työntekijöille maksetuista palkoista,
  • edustajan pyynnöstä henkilöstöryhmän palkkatiedot ammattiryhmittäin eriteltyinä.

Palkkatietojen henkilöstö- tai ammattiryhmittelystä ei saa käydä ilmi yksittäisen työntekijän palkkatietoja. Järjestäytynyt työnantaja saa soveltaa työehtosopimuksen määräyksiä palkkatietojen antamisesta.

Päivitetty: 17.02.2017