3. Vähintään 10 työntekijän irtisanomista, lomauttamista toistaiseksi ja osa-aikaistamista  koskevat yhteistoimintaneuvottelut

Työnantajan on annettava kirjallisesti tiedot:

  • aiottujen toimenpiteiden perusteista, alustava arvio toimien määrästä, selvitys, miten toimenpiteiden kohteena olevat työntekijät määräytyvät sekä arvio ajasta, jonka kuluessa päätetyt toimenpiteet pannaan toimeen,
  • alle 10 työntekijän irtisanomista, lomauttamista toistaiseksi tai osa-aikaistamista koskevissa tai vähintään 10 työntekijän määräaikaista lomauttamista koskevissa tilanteissa tiedot voidaan antaa työntekijöille tai heidän edustajilleen.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa työntekijöille tai henkilöstöryhmien edustajille sellaisia tietoja, joiden luovuttamisesta aiheutuisi puolueettomasti arvioiden merkittävää haittaa tai vahinkoa yritykselle tai sen toiminnalle.

Päivitetty: 17.02.2017