1. Yhteistoimintaneuvottelut on käytävä, kun käsitellään - yt-laki 22 §, 28 §, 36 §, 41 §, 47 § ja työsopimuslaki 4 §:

  •  Henkilöstövaikutuksia, jotka aiheutuvat yrityksen tai osan lopettamisesta, siirtämisestä, toiminnan supistamisesta tai laajentamisesta, kone- ja laitehankinnoista, palvelutuotannon- tai valikoiman muutoksista, työn järjestelyistä tai ulkopuolisen työvoiman käytöstä.
  • Työhönotossa noudatettavia periaatteita ja käytäntöjä, henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa, vuokratyövoiman käyttöä, yrityksen sisäistä tiedotustoimintaa, tasa-arvosuunnitelmaa, huumetestausta edellyttäviä työtehtäviä, kamera- tai kulunvalvonnan käyttöönottoa, sähköpostin käytön periaatteita tai henkilöstörahaston perustamista.
  • Työnantaja tai henkilöstöryhmän edustaja voi tehdä neuvottelualoitteen yhteistoimintakoulutuksen määristä, sisällöstä ja kohdentamista, noudatettavista työsäännöistä, aloitetoiminnan säännöistä, työsuhdeasuntojen jakamisessa noudatettavista periaatteista, sosiaalitilojen suunnittelusta, työpaikkaruokailun järjestämisestä työnantajan osoittamien varojen puitteissa sekä työnantajan harrastus- ja virkistystoimintaa varten osoittamien avustusten yleisistä jakoperusteista.

Työnantajan on ennen yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista annettava asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot asianomaisille työntekijöille tai henkilöstöryhmien edustajille.

Päivitetty: 17.02.2017