1. Tiedot yrityksen taloudellisesta tilasta - yt-laki 10 §

Työnantajan tulee esittää henkilöstön edustajille:

  • julkisen osakeyhtiön tilinpäätös tai tulostiedot julkistamisen jälkeen, noteeraamattoman yhtiön tilinpäätös viimeistään, kun se on vahvistettu tai kun veroilmoitus on annettava, jos tilinpäätöstä ei vahvisteta,
  • minimissään 2 kertaa tilikauden aikana yhtenäinen selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta. Selvityksen pitää sisältää yrityksen tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät.
  • henkilöstöryhmän edustajien pyynnöstä selvityksestä ilmenevät kehitysnäkymät yrityksen koko henkilöstölle,
  • muutokset, jotka poikkeavat selvityksessä esitetystä kehityksestä.
Päivitetty: 17.02.2017