4. Vuokratyövoiman käyttö - yt-laki 17 §

  • Kun työnantaja harkitsee sopimusta vuokratyövoiman käytöstä, siitä tulee ilmoittaa niille henkilöstöryhmien edustajille, joiden edustamien työntekijöiden työhön vuokrattavien työntekijöiden tekemä työ vaikuttaisi.
  • Henkilöstöryhmien edustajille annettavasta ilmoituksesta tulee käydä ilmi vuokrattavien työntekijöiden määrä, heidän työtehtävänsä ja -kohteensa, sopimuksen kestoaika sekä ajanjaksot, joina mainittua työvoimaa käytetään.
  • Henkilöstön edustajalla on oikeus vaatia sopimuksen käsittelemistä yhteistoimintaneuvottelussa ilmoitusta seuraavana toisena työpäivänä. Neuvottelut on käytävä viikon kuluessa vaatimuksesta (koskee vain yrityksiä, joissa säännöllisesti työskentelee vähintään 30 työntekijää).
Päivitetty: 17.02.2017