3. Ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet - yt-laki 13 §

 Työnantajan on esitettävä henkilöstöryhmän edustajan pyynnöstä:

  • vuosittain selvitys alihankintasopimukseen perustuvan työvoiman käyttämisestä. Selvityksestä tulee käydä ilmi työkohteet ja -tehtävät sekä ajanjaksot, joina mainittua työvoimaa käytetään.
Päivitetty: 17.02.2017