Kollektivavtal för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen 2013-2016

Det här kollektivavtalet för högre tjänstemän i planerings- och konsultbranschen är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal.

Om tolkningen av den svenskspråkiga översättningen leder till ett annat slutresultat än det ursprungliga finskspråkiga kollektivavtalet, ska man följa det finskspråkiga kollektivavtalet.

Päivitetty: 23.01.2017