Tiedottamisella ja kuulemisella tarkoitetaan ...

Tiedottamisella tarkoitetaan tiedonvälitystä, jonka ajoitus, muoto ja sisältö ovat sellaiset, että henkilöstöedustajilla on mahdollisuus saada tietoa käsillä olevasta suunnitelmasta, esittää kysymyksiä ja antaa palautetta konsernin johdolle.

Kuulemismenettelyllä tarkoitetaan mielipiteiden vaihtoa henkilöstöedustajien ja konsernin johdon välisen keskusteluyhteyden kautta. Kuulemisen ajoitus, muoto ja sisältö toteutetaan siten, että edustajat voivat ilmaista mielipiteensä käsillä olevasta suunnitelmasta ja konsernin johto voi ottaa sen huomioon.

Informing and consultation mean...

Informing means transmission of data with a timeliness, format and content that allows employee representatives to receive information about the plan at hand, ask questions and give feedback to the corporate group management.

Consultation means the exchange of views in the form of a dialogue between employee representatives and the corporate group management. The timeliness, format and content of the consultation will be done in such a way that it enables the representatives to express their opinion about the plan at hand which then may be taken into account by the management. 

Päivitetty: 12.05.2017