Hyvä yrityskohtainen sopimus koskien työntekijöiden mahdollisuuksia saada koulutusta yrityksessä

Sopimus koskee yritystä nimeltä ENGIE, joka on siis ranskalainen yritys ja toimii etenkin energia-alalla. Työntekijöitä yrityksessä on 152.000 tuhatta, se toimii lähes 70 maassa ja sen tulos oli viime vuonna 74,7 miljardia euroa. Lisäksi yhtiö on investoinut viime vuonna 13,5 miljardin euron edestä.

Sopimus on tehty koskien etenkin työntekijöiden työllistettävyyttä ja heidän parempaa varautumistaan muutoksiin silmällä pitäen seuraavissa maissa: Saksa, Belgia, Espanja, Ranska, Unkari, Luxemburg, Norja, Alankomaat, Puola, Portugali, Tsekki, Iso-Britannia, Slovakia, Sveitsi ja Turkki (15).

Sopimus pitää sisällään seuraavat mm. asiat:

-          työntekijöiden parempi eteneminen uralla ja sen tukeminen vahvasti yrityksen toimesta

-          minimisuoja kaikille mukana olevien eurooppalaisten maiden työntekijöille (sosiaalisissa asioissa)

-          työntekijöiden paremmat taidot ja paremmat kyvyt sopeutua muutokseen etenkin koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen myötä (huomioon otetaan siis tarvittavat tiedot ja valmiudet myös muissa työpaikoissa tämän yrityksen ulkopuolella tulevaisuudessa)

-          työntekijöiden koulutukseen tehdään tarkka malli ja työnantajan antama budjetti tälle koulutukselle on vuosittain 100 miljoonaa euroa

-          Tämä pitää sisällään mm. tietyn koulutussarjan 2/3 työntekijöistä vuosittain

-          sopimusta ei voida huonontaa työntekijän omalla työsopimuksella, paikallisella sopimuksella, työehtosopimuksella, eikä lailla

-          sopimuksen noudattamista seuraa ns. follow-up - ryhmä, jossa on jokaisesta mukana olevasta maasta työntekijäedustaja

Kaiken kaikkiaan työnantaja on sitoutunut hyvin laajoihin ja konkreettisiin toimiin ja tällä sopimuksella työntekijöille ollaan saatu talossa jopa ihan uusia ja suoria oikeuksia.

Sopimuksen ovat työnantajan kanssa allekirjoittaneet IndustriAll Europe, EPSU ja EFBWW.

Sopimukseen tästä: ENGIE, European social Agreement, Feb 2016.pdf Päivitetty: 02.03.2016