industriAll suositukset EWC:lle ja SE:lle siitä, miten toimia Brexitin yhteydessä:

industriAll Europe_guidelines Brexit and EWCs EN.docx 

industriAll Europe_guidelines Brexit and EWCs DE.docx 

industriAll Europe_guidelines Brexit and EWCs FR.docx 

EWC julkaisut

Tutkimus EWC-toiminnan merkityksestä ja hyödystä yrityksille

Hiljattain järjestetyssä BusinessEuropen seminaarissa esiteltiin samaisen työnantajajärjestön tilaama tutkimus EWC-toiminnasta, sen merkityksestä ja kustannuksista yrityksille. Tutkimuksesta tehty esitys on julkinen ja tutustumisen arvoinen. Löydät sen täältä.

Seminaarin loppuraportti "PERMEWC Final Conference Leuven, 13 May 2016: European Works Councils on the Move: Management Perspectives on the Development of a Transnational Institution for Social Dialogue" kannattaa myös lukea. Sen löydät täältä.

EWC tiedotteet

Yritysryhmiä koskevan yhteistoimintalain, henkilöstön hallintoedustuslain ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen sisäpiirisääntelyn yhteensovittaminen   

Kirjoittanut:
Helena Lamponen, OTT, VT, LL.M.
Akavan Erityisalat edunvalvontayksikön päällikkö
yhteistoiminta-asiamies 2010-2014  

JOHDANTO 

Osa yrityksistä, jotka ovat yhteistoimintaa suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä koskevan yhteistoimintalain (335/2006, yritysryhmiä koskeva yhteistoimintalaki tai yritysryhmäYTL) ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain (725/1990, hallintoedustuslaki) soveltamisen piirissä, on myös pörssiyhtiöitä. Niitä koskee siten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus (Asetus (EU) N:o 596/2014) ja arvopaperimarkkinalaki (746/2012). 

Tiedottamisessa ja kuulemisessa sekä henkilöstön hallintoedustusta toteutettaessa käsitellään yrityksen tai yritysryhmän luottamuksellisia tietoja, kuten liike- tai ammattisalaisuuksia ja taloudellisia tietoja ja myös sisäpiirintietoja. Seuraavassa selvitetään näiden luottamuksellisten tietojen käsittelyä yritysryhmäyhteistoiminnassa ja henkilöstön hallintoedustusta toteutettaessa. Lisäksi käsitellään markkinoiden väärinkäyttöasetuksen sisäpiirisääntelyn, yritysryhmiä koskevan yhteistoimintalain ja hallintoedustuslain yhteensovittamista.  

Lue koko kirjoitus täältä.

Päivitetty: 12.05.2017