Kansainvälinen toiminta

YTN:n hallitus on nimennyt kansainvälisten asioiden ryhmän, jonka vastuulla on YTN:n ja sen jäsenliittojen kansaivälisen toiminnan koordinointi sekä siihen liittyvä tavoiteasetanta ja koulutus.Ryhmä valmistelee myös tarvittaessa YTN:n kannanotot kv-asioihin. Kv-ryhmän alla toimii pääasiassa luottamushenkilöistä koottu EWC-ryhmä.


Päivitetty: 27.06.2016