Kansainvälinen toiminta

YTN:n hallitus on nimennyt kansainvälisten asioiden ryhmän, jonka vastuulla on YTN:n ja sen jäsenliittojen kansainvälisen toiminnan koordinointi sekä siihen liittyvä tavoiteasetanta ja koulutus.

Tarvittaessa ryhmä valmistelee myös YTN:n kannanotot kv-asioihin. Kv-ryhmän alla toimii pääasiassa luottamushenkilöistä koottu EWC-ryhmä.


Päivitetty: 11.05.2017