Järjestötyön teesit

Järjestöissä ei pelkkä asiantuntijuus riitä.

  • Substanssin, hallinnon, viestinnän ja kaiken osaaminen huomioitava työn vaativuutta arvioitaessa. Työnantajan tuki osaamisen kehittämiselle!

Niin paljon työtä, niin vähän rahaa.

  • Palkka ja työehdot työn vaativuutta vastaaviksi!

Järjestötyössä on tunteen paloa.

  • Ei saa olla loppuun paloa!

Järjestötyö on tulevaisuuden ala.

  • Yhteiskunnan tukipilari! Laajenee, kehittyy, uusiutuu!

Järjestötyöntekijä joustaa hyvässä ja pahassa.

  • Työ on merkityksellistä! Joustot molempiin suuntiin!
Päivitetty: 19.01.2016