Faktoja

  • YTN-jäsenliittojen jäsenet työskentelevät yli 1 800 eri järjestössä, jotka ovat hyvin erityyppisiä.

  • Järjestöt voidaan jakaa karkeasti eri ryhmiin; sosiaali- ja terveysalan järjestöt, opiskelijajärjestöt, kulttuurijärjestöt ja liikuntajärjestöt.

  • Kaikkiaan Suomessa on noin 125 000 rekisteröityä yhdistystä, joista suurin osa on pieniä, vapaaehtoisvoimin toimivia yhdistyksiä.

  • Järjestöissä työskentelee noin 82 000 työntekijää, joista 25 000 on osa-aikaisia. (3,5 % työssä olevasta työvoimasta).

  • Vapaaehtoistyötä tehdään yli 120 miljoonaa tuntia vuodessa (laskennallinen arvo 2 miljardia euroa).

  • Henkilöjäseniä on noin 15 miljoonaa (30 % väestöstä kuuluu yhteen yhdistykseen, 8 % vähintään viiteen)

  • Järjestöjen liikevaihto on noin 5 miljardia euroa, josta julkisen rahoituksen osuus 32 % (alle eurooppalaisen keskiarvon)

Lähde: www.kansalaisyhteiskunta.fi

Päivitetty: 19.01.2016