YTN:s kontaktblankett

Utifrån uppgifterna i denna kontaktblankett skickar vi dig antingen den egentliga anslutningsblanketten för det aktuella YTN-förbundet eller mer information.


Namn:
Hemadress:
Postnummer och -anstalt:
Mobiltelefonnummer:
Arbetsplatsens namn:
Arbetsplatsens adress:
Arbetsplatsens telefonnummer:
E-postadress:   
Utbildning (huvudämne/utbildningsprogram):
Uppgiftsbeskrivning/ställning i företaget:
Jag vill bli medlem
i det valda YTN-förbundet
Förbund:
Om det finns en företagsförening
på min arbetsplats
vill jag bli medlem i den 
Jag går inte ännu med i företags-
föreningen eller YTN-förbundet, men
jag vill få mer information om det förbund jag valt:    :
Förbund::
Päivitetty: 18.04.2017