Bli medlem

När du har organiserat dig i ett YTN-förbund och arbetar på den privata sektorn, är du automatiskt medlem också i YTN via medlemskapet i ditt förbund.

Du kan bli medlem i YTN-sammanslutningen via förbundens egna sidor . Om du inte är säker på vilket förbund du ska bli medlem i, kan du använda kontaktblanketten. Då förmedlas dina uppgifter till det lämpligaste förbundet och förbundet kontaktar dig. Kontaktblankett 

I Finland är det allmänt accepterat att vara medlem i fackförbund.
Den största delen av löntagarna i Finland är medlemmar i ett fackförbund samt en arbetslöshetskassa inom sin bransch.
Organiseringsgraden är cirka 70 procent, och cirka 95 procent av alla finländska löntagare omfattas av de kollektivavtal som fackförbunden förhandlat om.Siffran är en av de högsta i världen.

Fackförbund är arbetstagarnas egna organisationer som strävar efter att försvara och förbättra arbetstagarnas arbetsvillkor.
Fackförbundens viktigaste uppgift är att tillsammans med arbetsgivarförbunden förhandla om branschspecifika arbets- och tjänstekollektivavtal.
Dessutom övervakar fackförbunden att kollektivavtalen efterföljs samt fungerar som stöd för sina medlemmar i konfliktsituationer.

Päivitetty: 06.03.2015