Paikallinen sopiminen edellyttää toimivaa luottamusmiesjärjestelmää

YTN sopimat työehtosopimukset ovat paikallisesti joustavia ja yksilölähtöisiä sopimuksia. Työehtosopimuksiin perustuvilla paikallisilla sopimuksilla räätälöidään yrityskohtaisia käytäntöjä.

Jotta paikallinen sopiminen olisi mahdollisimman sujuvaa, tulisi metsäalan ylempien toimihenkilöiden paikallista neuvottelujärjestelmää kehittää. Työpaikoilla pitää olla työehtosopimukseen perustuva luottamusmiesjärjestelmä.

  • Luottamusmies edustaa työpaikan ylempiä toimihenkilöitä kaikissa työsuhdeasioissa sekä työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Luottamusmiehellä on myös oikeus tehdä työehtosopimuksen puitteissa paikallisia sopimuksia, jotka sitovat työpaikan ylempiä toimihenkilöitä.
  • Luottamusmiehen tulee saada tarvittavat tiedot, jotka liittyvät hänen edustamiinsa työntekijöihin.
Päivitetty: 19.02.2015