Työhyvinvoinnin kehittäminen parantaa kilpailukykyä

Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Panostukset työhyvinvointiin maksavat itsensä jopa moninkertaisena takaisin.

Myös metsäalalle tarvittaisiin työmarkkinajärjestöjen yhteinen työhyvinvointiohjelma, jota alan työpaikat voisivat käyttää hyväkseen paikallisia ohjelmia tehdessään. Metsäalan ylempien toimihenkilöiden jaksaminen on koetuksella verrattuna muihin toimialoihin.

  • Yli kaksi kolmasosaa ylemmistä toimihenkilöistä kertoo, että heidän tulee olla tavoitettavissa päivittäisen työajan ulkopuolella. Vain noin viiden prosentin kanssa tästä on sovittu erikseen.
  • Noin kaksi kolmasosaa sanoo palautuvansa työn aiheuttamasta rasituksesta kohtalaisesti tai huonosti.
  • Yli neljäsosa joutuu tekemään ylitöitä enemmän kuin haluaisi.
  • Yli puolet joutuu venyttämään työpäiväänsä, jotta saisi työnsä tehdyksi.
Päivitetty: 19.02.2015