Työaikapankki ja etätyömahdollisuudet lisäävät jaksamista

YTN:n tutkimuksen mukaan ylempien toimihenkilöiden mielestä työ- ja matka-ajan kerääminen työaikapankkiin ja sopivassa ajankohdassa vapaana pitäminen lisäisivät eniten työssä jaksamista. Myös joustavien etätyömahdollisuuksien katsotaan edistävän hyvinvointia.

Tällä hetkellä ylempien toimihenkilöiden työaika-asiat ovat retuperällä.

 • Todellinen työaika on 42,3 tuntia viikossa. Työsopimuksen mukaan työaika on 37,5 tai 40 tuntia.
 • Korvaamattoman työn osuus on 2,3-4,8 tuntia viikossa. Tämä tarkoittaa 12,5-25 työpäivää vuodessa.
 • Ylemmillä toimihenkilöillä on keskimäärin 33 matkapäivää vuodessa. Keskimäärin tähän kuluu omaa aikaa 3 tuntia päivässä, mikä tekee vuodessa 12,5 työpäivää.

Työaikapankki on nykyaikainen ja yksilöllinen ratkaisu

Työaikalain mukaan työaikapankista pitää sopia työehtosopimuksessa. Työaikapankki ottaa huomioon työntekijöiden yksilölliset tarpeet sekä tukee yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä.

 • Työaikapankin käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen.
 • Työaikapankin avulla tasataan muun muassa tuotannonvaihteluista aiheutuvia työajan vaihteluita.
 • Työaikapankin käyttöönotosta ja sisällöstä sovitaan paikallisesti työpaikoilla.
 • Jokainen päättää henkilökohtaisesti työaikapankkiin liittymisestä, tuntien kerryttämisestä ja purkamisesta.
 • Metsäteollisuudessa työaikapankki on jo käytössä muilla henkilöstöryhmillä.
 • Ylemmillä toimihenkilöillä on mahdollisuus työaikapankin käyttöön teknologia-, energia- ja kemianteollisuudessa sekä suunnittelu-, ICT-, tietopalvelu- ja finanssialoilla.

Etätyöstä joustoa työelämään

Etätyöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään joko osin kotona tai sitten työnantajan eri toimipisteissä, työkohteissa, asiakkaan luona tai matkoilla. Myös metsäalalle tulisi luoda yhdessä työnantajan kanssa yhteiset pelisäännöt etätyöhön.

Etätyö ei sovellu aivan kaikkiin ylempien toimihenkilöiden työtehtäviin. Ylempi toimihenkilö kuitenkin tietää itse parhaiten, mitä tehtäviä hän pystyy hoitamaan etätyön kautta.

Etätyön hyödyt:

 • Työnteolle tarkoituksenmukaisen paikan valinta.
 • Työajan joustavuus ja rytmittäminen työntekijän omien tarpeiden mukaan.
 • Lisääntynyt työrauha ja keskittyminen.
 • Työtyytyväisyyden ja työtehon paraneminen.
 • Työn ja perhe-elämän joustavampi yhteensovittaminen.
 • Työtehon ja työn tuottavuuden paraneminen.
 • Työuran piteneminen paremman jaksamisen myötä.
 • Lisää työpaikan houkuttelevuutta, mikä on rekrytointivaltti.
Päivitetty: 26.02.2015