TES on lakia parempi

Useista työntekijän asemaan vaikuttavista ehdoista on sovittu lakia paremmin työehtosopimuksella. Työehtosopimuksella myös varmistetaan lain noudattaminen. Katso vertailusta, miksi työehtosopimuksen eteen kannattaa taistella.

Työehto

TES

Laki

Lomaraha

Velvollisuus maksaa lomarahaa perustuu työehtosopimukseen eikä lakiin.

Sopimuksettomalla alalla jää työnantajan anteliaisuuden ja ylemmän toimihenkilön oman neuvottelutaidon varaan, maksetaanko lomarahaa vai ei.

Sairaan lapsen hoitaminen ja palkka

Useimpien työehtosopimusten mukaan ylemmälle toimihenkilölle voidaan maksaa palkkaa 1-4 päivältä silloin, kun hänen täytyy olla poissa töistä äkillisesti sairastuneen lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi.

Työsopimuslaki takaa työntekijälle oikeuden olla pois töistä enintään neljä työpäivää alle 10-vuotiaan lapsen äkillisen sairastumisen vuoksi. Laki ei kuitenkaan takaa palkkaa poissaolon ajalta.

Työaikapankki

Työaikojen joustavan käytön mahdollistavasta työaikapankista voidaan sopia työehtosopimuksessa. Käyttöönotosta ja sisällöstä sovitaan paikallisesti työpaikoilla.

 

Työaikapankin käyttöönotto edellyttää sopimista työehtosopimuksessa.

Työajan ulkopuolella tapahtuva työmatkustaminen ja palkka

Korvaustavoista voidaan sopia työehtosopimuksella.

Lain mukaan matkaan käytettyä aikaa ei lähtökohtaisesti pidetä työaikana.

Kilometrikorvaukset työajosta

Oikeus kilometrikorvaukseen, joka yleensä on sovittu verohallinnon vahvistaman korvauksen mukaiseksi, on mukana useimmissa työehtosopimuksissa.

 

On harhaluulo, että verohallinnon vahvistamat kilometrikorvaukset olisivat työnantajia sitovia.

Sairastuminen ja palkka

Työehtosopimukset tuovat työntekijälle jopa muutaman kuukauden turvan sairauden varalta.

Palkallisen sairauslomajakson pituus on laissa vain sairastumispäivän lisäksi 9 päivää.

 

Oikeus perhevapaisiin

Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa on usein sovittu, että äitiyslomasta kolme kuukautta ja isyysvapaasta kuusi päivää ovat palkallisia.

 

Laki takaa työntekijälle oikeuden olla pois töistä perhevapaiden ajan, mutta poissaolo on palkatonta.

Kiinteä ylityökorvaus asiantuntijalla, jolla ei ole alaisia

On mahdollista sopia työehtosopimuksessa mutta ei työsopimuksella.

Työaikalain vastaista, jos ei ole sovittu työehtosopimuksessa.

 

 >> Lue lisää TEK-lehden 2/2014 artikkelista: TES on lakia parempi

Päivitetty: 26.02.2015