Taustaryhmä edunvalvonnan eturintamassa

Kemian alan ylempien toimihenkilöiden taustaryhmätyö alkoi 1996. Ensimmäinen palkkapöytäkirja työnantajia edustavan Kemianteollisuus ry:n kanssa tehtiin vuonna 2000. Taustaryhmä toimii kemian ylempien toimihenkilöiden edunvalvonnan ja yhteistyön tukena. Taustaryhmällä oli merkittävä rooli kemian ylempien toimihenkilöiden historian ensimmäistä työehtosopimusta edeltäneessä työtaistelussa vuonna 2010.

Taustaryhmän tehtävänä on tehdä linjaukset siitä, millaista työehtosopimusta ja neuvottelutoimintaa halutaan ylemmille toimihenkilöille kemianteollisuuteen. Taustaryhmä esittää YTN:n hallitukselle alan neuvottelutavoitteet sekä mahdollisen neuvottelutuloksen hyväksymistä tai hylkäämistä. Taustaryhmä auttaa myös yritysyhdistysten perustamisessa, tukee toimintaa ja ideoi koulutusta.

Taustaryhmässä toimii 13 ylempää toimihenkilöä kemianteollisuuden keskeisistä yrityksistä. Taustaryhmän jäsenten työpaikat kattavat reilut 80 prosenttia Kemianteollisuus ry:n jäsenyritysten ylempien toimihenkilöiden määrästä.

Lisää tietoa kemian taustaryhmän toiminnasta saat asiamiehiltä.


Päivitetty: 21.02.2017