Työsuojeluvaltuutettu - muista ainakin nämä asiat!

Työnantajalla on vastuu työsuojelun toteuttamisesta työpaikalla. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työpaikan työsuojelun yhteistoiminnassa ja voi nostaa esiin työsuojeluun liittyviä kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia. Työsuojeluvaltuutetun keskeisin yhteistyötaho on oman työpaikan työsuojelupäällikkö, joka edustaa työnantajaa työsuojeluasioissa.

Alla esimerkkejä asiakirjoista, jotka pitäisi työpaikalta löytyä. Niihin tutustumalla pääset alkuun työsuojeluvaltuutetun tehtävässä.

Työsuojelun toimintaohjelma

Tarkista, että työpaikallasi on ajantasainen ja kattava työsuojelun toimintaohjelma, jota seurataan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa.

Työn vaarojen ja haittojen arviointi

Varmista, että työn vaarojen ja haittojen selvittäminen ja riskien arviointi on tehty, sovittujen toimenpiteiden toteutumista seurataan ja riskien arviointi päivitetään säännöllisesti. Osallistu jatkossa vaaratekijöiden tunnistamiseen, kun arviointia päivitetään.

Vaarojen ja riskien arvioinnista löytyy tietoa myös Työsuojeluhallinnon sivuilta.

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Tutustu työpaikkasi työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, joka sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet ja työpaikan oloihin perustuvat työterveyshuoltopalvelujen tarpeet sekä niistä johtuvat toimenpiteet.

Työterveyshuoltosopimus

Tutustu myös työnantajan ja työterveyshuollon tekemään työterveyshuollon järjestämistä koskevaan kirjalliseen sopimukseen, josta selviävät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus.

Lue työterveyshuollon järjestämisestä myös Kelan sivuilta.

Päivitetty: 24.04.2018