KATSO TÄSTÄ TALLENNE Työsuojeluhenkilöstön ja työterveyshuollon hyvä yhteistyö - työkaluja ja vinkkejä parempaan työsuojeluun

Järjestimme 24.10.2017 työsuojeluwebinaarin, jossa työterveyshuollon erikoislääkäri Sari Wuolijoki valotti työterveyshuollon ja työpaikkojen yhteistyön merkitystä hyvälle työsuojelutoiminnalle. Sari antoi vinkkejä myös yhteistyön kehittämiseen. Lisäksi webinaarissa pohdittiin työsuojeluhenkilöstön omaa jaksamista.

Etätyö ja työsuojelu

YTN järjesti Etätyö ja työsuojelu -koulutuswebinaarin 14.4.2016. Lainopillinen asiamies Riku Salokannel avasi etätyön käsitettä ja perusteita sekä käsittelee etätyötä työsuojelun näkökulmasta. Aihe on varsin ajankohtainen, sillä ylemmistä toimihenkilöistä kaksi kolmesta tekee etätöitä vähintään silloin tällöin.

Terveellinen työ - stressi hallinnassa

Työsuojelukurssi toukokuu 2017

Kurssin materiaalit

Työaikojen haitallinen kuormitus selvitettävä

Työturvallisuuslaissa työajat rinnastetaan lain muutoksen myötä samanlaisiksi vaara- ja haittatekijöiksi kuin työtila, muu työympäristö ja työolosuhteet.

Lakimuutoksen mukaan työnantajan tulee selvittää ja tunnistaa työajoista aiheutuvat vaaratekijät ja arvioida niiden vaikutus työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Työturvallisuuslain piiriin kuuluvat myös esimies- ja johtotehtävissä toimivat.

Akavalaisittain on oleellista, että vaaratekijäksi katsotaan työnantajan aloitteesta työntekijän työhön sidottuna oleva aika. Näitä ovat esimerkiksi matkustaminen, jonka ei pääsääntöisesti katsota kuuluvaan työaikaan sekä tilanteet, joissa työnantaja edellyttää työntekijän olevan tavoitettavissa, kuten vastaavan puhelimeen tai sähköposteihin, varsinaisen työaikansa ulkopuolella.

Henkilöstöedustaja voi kertoa henkilöstön näkemykset työnantajalle työsuojelutoimikunnassa tai muulla tavoin.

Tutustu henkilöstön edustajille laadittuihin ohjeisiin kuormituksen selvittämiseksi tästä.

Päivitetty: 23.11.2017