Kemian alan työehtosopimus on yleissitova

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja on yleissitova työehtosopimus, joten myös työnantajaliitto Kemianteollisuus ry:n järjestäytymättömien kemian alan yritysten tulee noudattaa sopimuksen ehtoja.

Työehtosopimuksen piirissä on noin 8 000 ylempää toimihenkilöä. 

Kemianteollisuudeksi luokitellaan Suomessa (TOL -ryhmät 19 - 22) eli näissä yrityksissä noudatetaan kemian alan työehtosopimuksia:

  • Öljy-, kaasu- ja petrokemian teollisuus
  • Kemian perusteollisuus
  • Kemian tuoteteollisuuden eri toimialat: lääketeollisuus, muovi- ja kumiteollisuus, kosmetiikka ja pesuaineet, maaliteollisuus jne

Ylempien toimihenkilöiden kohdalla TES kattaa yo. alat ja sen lisäksi myös Kemianteollisuus ry:n alayhdistysten alat (ei Lääketeollisuus ry:n myyntiyrityksiä). Ihan kaikkien jäsenyritysten päätoimiala ei siis ole kemianteollisuuden TOL -ryhmien 19 - 22 mukainen eli poikkeuksia aina löytyy.

Yleissitovuuspäätöksen numero on 11.09.2008 14/2008 ja se löytyy Finlexistä: www.finlex.fi/fi/viranomaiset/tyoehto/paatokset/2014/3762 

Uuden työehtosopimuksen tullessa voimaan edellisen jälkeen tarkistetaan aina yleissitovuuden jatkuminen. Alun perin 11.9.2008 annettu yleissitovuuspäätös koski palkkapöytäkirjaa 15.6.2007 - 31.1.2010. Nyt se on voimassa 1.12.2016 - 30.11.2017 eli nykyisen työehtosopimuksen loppuun saakka.

Työllisyys- ja kasvusopimusta seurasi kilpailukykysopimus, joka oli näillä näkymin viimeinen työmarkkinakeskusjärjestöjen tekemä keskitetty "TUPO -ratkaisu". Nykyinen kemianteollisuuden työehtosopimus perustuu em. kilpailukykyratkaisuun.

Päivitetty 26.10.2017

Päivitetty: 02.02.2018