Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden kaikki aiemmat nykymuotoiset työehtosopimukset

Kemianteollisuudessa ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusten sopijaosapuolina ovat Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja työnantajaliitto Kemianteollisuus KT ry.

Vuonna 2005 tehtiin ensimmäinen YTN - KT palkkapöytäkirja ajalle 16.2.2005 - 30.9.2007. Sitä ennen oli vain yleisiä palkankorotussopimuksia YTN - TT välillä.

Viimeinen palkkapöytäkirja tehtiin ajalle 15.6.2007 - 31.1.2010. Sille haettiin ja saatiin myönteinen työehtosopimuksen yleissitovuuspäätös 11.9.2008.

Ensimmäinen nykymuotoinen yleissitova työehtosopimus syntyi sovittelija Heikki Pohjan esityksen pohjalta ajalle 1.4.2010 - 31.1.2013. Sen nimi oli Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja. Erillisellä sopimuksella sovittiin TES:n mukainen toisen vuoden palkankorotus v. 2011.

Toinen yleissitova työehtosopimus syntyi tulopoliittisen kokonaisratkaisun, raamisopimuksen pohjalta ajalle 1.2.2012 - 28.2.2014. Se katkaisi ja korvasi edellisen työehtosopimuksen.

Kolmas yleissitova työehtosopimus syntyi samoin tulopoliittisen kokonaisratkaisun, työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta ajalle 1.3.2014 - 30.11.2016.

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2014-16.pdf 

Neljäs yleissitova työehtosopimus syntyi kilpailukykysopimuksen pohjalta ajalle 1.12.2016 -30.11.2017

2016-2017

Kemian teollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2014-2016

Kilpailukykysopimus 2016 - 2017 YTN-Kemia

Kemian teollisuuden ylempien toimihenkilöiden 3. vuoden palkkaratkaisu 2015

2012 - 2014

Kemian_ylempien_toimihenkilöiden_tes_2012_14.pdf

Protokoll_gallande_kemiska_hogre_tjansteman_2012_2014_extranet.pdf 

Protocol_regarding_senior_salaried_employees_in_the_chemical_industry_2012_2014_extranet_versio.pdf 

2010 - 2013

Kemian ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2010 - 2013

Protocol for senior salaried employees in the chemical industry 2010 - 2013

Protokoll för högre tjänstemän in kemiindustrin 2010 - 2013

Päivitetty 13.11.2017

Päivitetty: 13.11.2017