19.4.2013 Ylioppilaskuntien uraa uurtaneet työehtoneuvottelijat palkittiin

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on palkinnut Tiina Metson ja Anne Rautasen vuosittaisella Vääntö-palkinnolla, jolla kunnioitetaan edellisvuoden merkittävää työmarkkinatekoa. Metso ja Rautanen vaikuttivat keskeisesti siihen, että ylioppilaskunnissa saatiin solmittua ensimmäinen valtakunnallinen työehtosopimus.

Kyse oli järjestösektorilla merkittävästä uudesta
työmarkkina-avauksesta, joka toi yhteisen sopimuksen aiempien
hajanaisten käytäntöjen tilalle. Ylioppilaskunnissaan pitkään
henkilöstöedustajina toimineet Tiina Metso ja Anne Rautanen paneutuivat pitkäjänteisesti sopimuksen valmisteluun ja saivat sitoutettua henkilöstön demokraattiseen vaikuttamiseen. Merkityksellistä oli myös yritysyhdistyksen perustaminen, mikä antaa jatkossakin pohjan henkilöstön yhteiselle vaikuttamiselle, painotti palkinnon jakanut YTN:n Yritysyhdistysryhmä.

- Tiina Metson ja Anne Rautasen suorituksessa oli upeaa se tapa, jolla
he johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti hallitsivat neuvotteluprosessin
eri vaiheita ja sitouttivat prosessiin edustettavansa, sanoo
Yritysyhdistysryhmän puheenjohtaja Ainokaisa Saarinen.

- Haluamme kiittää myös tiimityötä Tiinan ja Annen välillä - tämän
vuoksi päätimme tänä vuonna palkita yhden sijasta kaksi henkilöä, joilla molemmilla oli tärkeä rooli neuvotteluissa.

Anne Rautanen työskentelee Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa
korkeakoulupolitiikan ja opetuksen kehittämisen asiantuntijana. Hän
toimii myös Ylioppilaskuntien työntekijät ry:n puheenjohtajana ja
osallistui tässä roolissa ylioppilaskuntien työehtosopimusta koskevan
neuvotteluesityksen laadintaan. Tiina Metso on arkistonhoitaja ja
museonjohtaja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa. Hän toimi
asiantuntevasti ja aktiivisesti työehtosopimuksen neuvotelleen
palkansaajapuolen neuvotteluryhmän jäsenenä.

Vääntö-palkinto luovutettiin YTN Summit -suurtapahtumassa Helsingissä 19.4.2013. Palkinnolla kunnioitetaan hyviä suorituksia ja itsensä peliin laittamista sekä tuloksekasta ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaa.

Lisätietoja:
Ylemmät Toimihenkilöt YTN Ainokaisa Saarinen, YTN:n Yritysyhdistysryhmän puheenjohtaja, puh. 040 506 3800
Minna Hälikkä, YTN Järjestösektorin vastuullinen asiamies,
puh. 040 352 2177

Päivitetty: 01.10.2013