Järjestöala

Järjestöissä tapahtuva työ on merkittävä osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Väkilukuun suhteutettuna Suomessa on yhdistyksiä todella paljon. Sanonta "Suomi on yhdistysten luvattu maa" pitää siinä mielessä täysin paikkansa. Erilaisten järjestöjen määrä on edelleen kasvusuunnassa.

Järjestöalan toiminta YTN:ssä käynnistyi vuonna 2009. Järjestöala on haastava kokonaisuus, sillä toimintakenttä on erittäin laaja ja hajanainen. Järjestöalan työnantajat eivät yleensä erittele ylempiä toimihenkilöitä omaksi henkilöstöryhmäkseen, vaan kaikki ovat toimihenkilöitä tai asiantuntijoita. Ylemmiksi toimihenkilöiksi rinnastettava, vaativia asiantuntijatehtäviä tekevien ryhmä on kuitenkin selkeästi nähtävissä. Akavalaiset työskentelevätkin usein johto-, hallinto-, talous-, suunnittelu-, projekti- ja erityisasiantuntijatehtävissä.

Kolmannen sektorin haasteena on alan jatkuva muutos ja nopea kasvu. Monien tehtävien siirtyminen julkiselta sektorilta näkyy sekä palkkatyössä että vapaaehtoistyössä. Järjestötyöntekijöiltä vaaditaan moniosaajuutta. Substanssin lisäksi tulee hallita projektiosaaminen, talouteen ja hallintoon liittyvät asiat, verkostoituminen, johtaminen jne. Usein työskennellään vapaaehtoisten kanssa ja toimintaa ohjaa luottamushallinto. Haastavuudesta huolimatta alalla koetaan yleensä voimakasta työn imua. Siihen vaikuttaa vahvuuksina työhön liittyvä autonomia ja hyvät sosiaaliset taidot.

Kolmannen sektorin työmarkkinat

  • asiantuntijavaltaisuus
  • naisvaltaisuus
  • määräaikaisten työntekijöiden suuri osuus
  • pientyöpaikkavaltaisuus
  • työllistettyjen suuri osuus
  • työskentely yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa

Lähde: Ruuskanen, Selander, Anttila: Palkkatyössä kolmannella sektorilla, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 20/2013Päivitetty: 19.01.2016

Ajankohtaista

Ei ajankohtaisia uutisia tällä hetkellä.


Ajankohtaisten arkisto