Korvaavaa työtä koskevat pelisäännöt on sovittava

Korvaavalla työllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään, kun henkilö on työkyvytön tapaturman tai sairauden johdosta tekemään
vakiintunutta tai työsopimuksensa mukaista työtä. Tällöin työntekijä työskentelee väliaikaisesti erikseen sovitussa muussa tehtävässä tai saa koulutusta.

Korvaavaa työtä voidaan tehdä lääkärin määrittelemän sairauspoissaolon vaihtoehtona. Päätöksen korvaavan työn käyttämisestä tekevät työntekijä ja lääkäri yhdessä. Käytännössä usein on kyse pitkistä sairauslomista ja niiltä työhön palaamisen helpottamisesta.

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimuksissa on maininta korvaavasta työstä, mutta ylempien työehtosopimuksessa tämmöistä mainintaa ei ole.

Jos yrityksessä koetaan että korvaava työ tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön niin siitä pitää sopia pelisäännöt. Tätä varten on yhteisesti laadittu oheinen koulutusmateriaali.

Korvaava työ_koulutusmateriaali_2013_final_MK.pdf 

Päivitetty: 11.09.2013