YTN on ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö

Tiedot uusien sopimusten solmimisesta ja neuvottelutulosten hyväksymisestä löytyvät kunkin sopimusalan ajankohtaisista uutisista. Sopimukset päivitetään tälle sivulle, kun ne saadaan pdf-muotoon.

YTN on neuvotellut seuraavat sopimukset työnantajaliittojen kanssa. Lisätietoja sopimuksista saat kyseisen sopimusalan sivuilta, alan vastuulliselta asiamieheltä tai YTN liitostasi.

Vanhemmat työehtosopimukset löytyvät kunkin sopimusalan sivuilta. 

TESSIT ja Kilpailukykysopimukset ALOITTAIN AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ:

Elintarviketeollisuus

ETL - YTN -perussopimus

Energia-ala

Energiateollisuus_ylemmat_tes_2017-2018.pdf 

Energia-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2014 - 2017

Huolto- ja kunnossapitoala

Huolto_ja_kunnossapito_kilpailukykysopimus_2016 - 2017.pdf 

Huolto ja kunnossapitoala työehtosopimus 2013 - 2016

ICT-ala

ICT-alan työehtosopimus 2013- 2016

Kollektivavtal för högre tjänstemän i ICT-branschen 2013 - 2016

Informaatiologistiikka-ala

YTN INFOLOG TES 2015-2017 FINAL.pdf 

Järjestöala

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien tyoehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018 .pdf 

Kollektivavtal för studerandekårer 1.2.2017 - 31.1.2018 (svenska).pdf (obekräfrad översättning)

Ylioppilaskuntien tyoehtosopimus 1.2.2017 - 31.1.2018 .pdf 

Kollektivavtal för studentkårer 1.2.2017 - 31.1.2018 (svenska).pdf (obekräfrad översättning)

Talokohtaiset sopimukset:

Kilpailukykysopimus 2017 - 2018 (SAMOK).pdf 

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien (SAMOK) työehtosopimus 2014-2017.pdf

Kilpailukykysopimus 2017 - 2018 (SYL).pdf 

Suomen Ylioppilaskuntienliitto (SYL)  työehtosopimus_2014-2017.pdf

Kemianteollisuus

Kilpailukykysopimus 2016 - 2017 YTN-Kemia.pdf 

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2014-16.pdf 

Protokoll_gallande_kemiska_hogre_tjansteman_2014-2016.pdf 

Protocol_regarding_senior_salaried_employees_in_the_chemical_industry

Liikenne- ja Erityisalojen työnantajat LTY

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat (nyk. Palta) - YTN - JHL - Pardia työehtosopimusta koskeva neuvottelutulospöytäkirja

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus ry - YTN Perussopimus 

Metsäteollisuus ry - YTN Yhteistoimintasopimus 

Paperiteollisuuden palkkapöytäkirja 2011

Palvelutoimialan työehtosopimukset

Digitan ylempiä toimihenkilöitä koskeva pöytäkirja

Digitan ylempien palkkapöytäkirja_2014 .pdf 

Finnair Oyj:n ja Finnairin Insinöörit ja Ylemmät FINTO ry:n välinen Finnair OYJ:tä koskeva työehtosopimus
1.6.2014 -30.6.2016

 Finnair OYJ:ta koskeva tyoehtosopimus.pdf

Yleisradion Oy:n ja Yleisradion Päällikköyhdistys ry:n välinen työehtosopimus
1.1.2014-30.11.2016
Ylen Päällikköyhdistyksen työehtosopimus 2013-2016.pdf

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

1.7.2014 - 31.1.2017                                                                                Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus.pdf

Yrityskehitysorganisaatioita koskeva ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Yrityskehitysorganisaaatioiden sivuilla

PALTA_YTN_yrityskehitys_Kilpailukykysopimus_2017.pdf 

Rahoitusala

Finanssialan keskusliitto - PRO - NOUSU - YTN työehtosopimus 2013-2016

Suunnitteluala

TT-SKOL-YTN_työehtosopimus_2016_2017.pdf 

Arkkitehtisuunnitteluala YTL_PALTA_YTN_kilpailukykysopimus_2016 - 2017.pdf 

Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuus -YTN työehtosopimus_2016-2017

Teknologiateollisuus_kilpailukykysopimus_2016 - 2017

Collective agreement for senior salaried employees in technology industries_2014-2016

Tietotekniikan palveluala

2016-2017_TiPal-tes_kilpailukykysopimus.pdf 

Tietotekniikan palvelualan tes 2013-2016

Valmennus

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 - 31.1.2017

Erityispalvelujen Työnantajaliitto (nyk. Palta) - YTN -SAVAL urheilujärjestöjen valmentajien työehtosopimuksen (päätös) liityntäpöytäkirja

Urheilujärjestöjä koskeva TES 2014-17_liityntäpöytäkirja_allekirjoitettu

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala

YTN VLTES 2015-2016 FINAL.pdf

Yksityinen laboratorioala

Yksityinen laboratorioala kilpailukykysopimus 2017 - 2018.pdf 

Työehtosopimus laboratorioala 2014 - 2017

Yrityskohtaiset sopimukset

Eräissä yrityksissä YTN tai ylempien toimihenkilöiden yritysyhdistykset ovat tehneet työpaikkakohtaisia työehtosopimuksia. Näitä työpaikkoja ovat mm.

Finnair, Finnvera, Fimtekno, Helsingin Bussiliikenne, Kapiteeli, Tapaturmalautakunta (palkkausjärjestelmää koskeva sopimus), Yleisradio, Citec

Perussopimukset

TT-YTN perussopimus 
PT-YTN yleissopimus 

Päivitetty: 20.03.2017