YTN on ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö

Työehtosopimuskierroksen 2017-2018 neuvottelutulokset ja uudet sopimukset

Alla on listattu syksystä 2017 alkaen saavutetut neuvottelutulokset työehtosopimusten uudistamisesta. Tulokset julkaistaan sitä mukaa, kun sopimusosapuolet ovat tulokset hyväksyneet. Neuvottelutulosten pohjalta tehdään liittojen välillä allekirjoituspöytäkirjat sekä muutokset työehtosopimuksiin, jotka julkaistaan niin ikään viipymättä heti kun ne on saatu taitettua julkaisukuntoon.

NEUVOTELUTULOS KEMIANTEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PÖYTÄKIRJAN UUDISTAMISEKSI AJALLE 1.12.2017- 31.11.2020

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2017 - 2020.pdf 

TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2017 - 31.10.2020.pdf 

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.11.2017 - 31.10.2020.pdf

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2017-31.10.2020

ICT_alan neuvottelutulos 14.11.2017.pdf

Viestinvälitys ja logistiikka neuvottelutulos 101117.pdf

Arkkitehtisuunnittelu neuvottelutulos 5.12.2017.pdf

Huolto ja kunnossapito neuvottelutulos 30.11.2017.pdf

PALTA_YTN_yrityskehitystes_neuvottelutulos_2018-01-08.pdf 

Tiedot sopimusten solmimisesta ja neuvottelutulosten hyväksymisestä löytyvät kunkin sopimusalan ajankohtaisista uutisista. Sopimukset päivitetään tälle sivulle heti, kun ne saadaan pdf-muotoon.

Alla lista YTN:n työnantajaliittojen kanssa neuvottelemista sopimuksista. Lisätietoja niistä saat kyseisen sopimusalan sivuilta, alan vastuulliselta asiamieheltä tai YTN liitostasi.

Työehtosopimukset ja työmarkkinaosapuolien muut sopimukset aloittain:

Elintarviketeollisuus

ETL - YTN -perussopimus

Energia-ala

Energiateollisuus_ylemmat_tes_2017-2018.pdf 

Energia-alan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2014 - 2017

Huolto- ja kunnossapitoala

Huolto_ja_kunnossapito_kilpailukykysopimus_2016 - 2017.pdf 

Huolto ja kunnossapitoala työehtosopimus 2013 - 2016

ICT-ala

ICT-alan työehtosopimus 2013- 2016

Kollektivavtal för högre tjänstemän i ICT-branschen 2013 - 2016

Informaatiologistiikka-ala

YTN INFOLOG TES 2015-2017 FINAL.pdf 

Järjestöala

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien tyoehtosopimus 1.2.2017-31.1.2018 .pdf 

Kollektivavtal för studerandekårer 1.2.2017 - 31.1.2018 (svenska).pdf (obekräfrad översättning)

Ylioppilaskuntien tyoehtosopimus 1.2.2017 - 31.1.2018 .pdf 

Kollektivavtal för studentkårer 1.2.2017 - 31.1.2018 (svenska).pdf (obekräfrad översättning)

Talokohtaiset sopimukset:

Kilpailukykysopimus 2017 - 2018 (SAMOK).pdf 

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien (SAMOK) työehtosopimus 2014-2017.pdf

Kilpailukykysopimus 2017 - 2018 (SYL).pdf 

Suomen Ylioppilaskuntienliitto (SYL)  työehtosopimus_2014-2017.pdf

Kemianteollisuus

Kilpailukykysopimus 2016 - 2017 YTN-Kemia.pdf 

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 2014-16.pdf 

Protokoll_gallande_kemiska_hogre_tjansteman_2014-2016.pdf 

Protocol_regarding_senior_salaried_employees_in_the_chemical_industry

Liikenne- ja Erityisalojen työnantajat LTY

YLEINEN TES 2014-2017 painettu.pdf 

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat (nyk. Palta) - YTN - JHL - Pardia työehtosopimusta koskeva neuvottelutulospöytäkirja

Metsäteollisuus

Metsäteollisuus ry - YTN Perussopimus 

Metsäteollisuus ry - YTN Yhteistoimintasopimus 

Paperiteollisuuden palkkapöytäkirja 2011

Palvelutoimialan työehtosopimukset

Digitan ylempiä toimihenkilöitä koskeva pöytäkirja

Digitan ylempien palkkapöytäkirja_2014 .pdf 

Finnair Oyj:n ja Finnairin Insinöörit ja Ylemmät FINTO ry:n välinen Finnair OYJ:tä koskeva työehtosopimus
1.6.2014 -30.6.2016

 Finnair OYJ:ta koskeva tyoehtosopimus.pdf

Yleisradion Oy:n ja Yleisradion Päällikköyhdistys ry:n välinen työehtosopimus
1.1.2014-30.11.2016
Ylen Päällikköyhdistyksen työehtosopimus 2013-2016.pdf

Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus    

1.7.2014 - 31.1.2017  

 Rautatiealan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus.pdf

Yrityskehitysorganisaatioita koskeva ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus
Yrityskehitysorganisaaatioiden sivuilla

PALTA_YTN_yrityskehitys_Kilpailukykysopimus_2017.pdf 

Rahoitusala

YTN_Rahoitustes_2018_2021.pdf 

Suunnitteluala- ja konsulttiala

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 15.11.2017 - 31.10.2020.pdf 

Collective Bargaining Agreement for Senior Salaried Employees in_Consulting_Sector_2017-2020

Arkkitehtisuunnittelualan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus 1.11.2017-31.10.2020

Teknologiateollisuus

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2017 - 2020.pdf 

Collective Agreement for Senior Salaried Employees in Technology Industries 2017-2020.pdf 

Tietotekniikan palveluala

TIETOTEKNIIKAN PALVELUALALN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2017 - 31.10.2020.pdf 

Valmennus

Urheilujärjestöjä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 - 31.1.2017

Erityispalvelujen Työnantajaliitto (nyk. Palta) - YTN -SAVAL urheilujärjestöjen valmentajien työehtosopimuksen (päätös) liityntäpöytäkirja

Urheilujärjestöjä koskeva TES 2014-17_liityntäpöytäkirja_allekirjoitettu

Viestinvälitys- ja logistiikka-ala

YTN VLTES 2015-2016 FINAL.pdf

Yksityinen laboratorioala

Yksityinen laboratorioala kilpailukykysopimus 2017 - 2018.pdf 

Työehtosopimus laboratorioala 2014 - 2017

Yrityskohtaiset sopimukset

Eräissä yrityksissä YTN tai ylempien toimihenkilöiden yritysyhdistykset ovat tehneet työpaikkakohtaisia työehtosopimuksia. Näitä työpaikkoja ovat mm.

Finnair, Finnvera, Fimtekno, Helsingin Bussiliikenne, Kapiteeli, Tapaturmalautakunta (palkkausjärjestelmää koskeva sopimus), Yleisradio, Citec

Runkosopimus

PALTA-YTN Runkosopimus 1.11.2013 lukien toistaiseksi

Muutokset runkosopimukseen:

Perussopimukset

TT-YTN perussopimus 
PT-YTN yleissopimus 

Päivitetty: 14.06.2018