Harjoittelijat, kesätyöntekijät ja nuorisotakuu

Palkansaajajärjestöt ja Kemianteollisuus ry ovat tehneet yhteisen oppaan harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden kohtelusta.

Harjoittelijaopas_2016.pdf 

Sopimus nuorisotakuusta kemianteollisuudessa perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen työurasopimuksen linjaukseen (22.3.2012).
Samansisältöisen sopimuksen allekirjoittivat myös TEAM ja PRO.

Nuorisotakuu_Kemianteollisuus_YTN_2012_liitteineen.pdf 

päivitetty 11.11.2017

Päivitetty: 13.11.2017