YTN NYT 3/2012

YTN:n yhteyshenkilötiedotteen osoitelähde: YTN:n henkilöstöedustajarekisteri


Tässä tiedotteessa puheenjohtajan tervehdyksen lisäksi:

  • Palvelutoimiala   Innovaatio- ja teknologiakeskukset saivat työehtosopimuksen
  • Työsuojelu  Työsuojelu Extra ilmestyi ja työsuojelukoulutukset

YTN:n puheenjohtajan terveiset

Vuosi 2012 jää työmarkkinahistoriaan sopimusrikkomusten ja massiivisten henkilöstön vähentämisten vuotena.

Työnantajat suostuivat aloittamaan neuvottelut raamisopimuksesta reilu vuosi sitten, kun ne pelästyivät palkansaajien yhteisrintamaa teknologiateollisuuden alalla. Valmista tosin syntyi perinteisen hitaasti ja raami uhkasi kariutua useamman kerran. Lopulta sopimus saatiin maaliin ja kaiken piti olla kunnossa. Työnantajat saivat maltilliset palkankorotukset, työrauhan ja ennustettavuutta pariksi vuodeksi eteenpäin. Palkansaajien ostovoiman piti kehittyä positiiviseen suuntaan ja tuloverotuksen tason säilyä entisellään. Pakettiin kuuluivat myös muun muassa kolmen päivän koulutusoikeus ja luottamusta herättävät toimet työmarkkinoilla, sekä isyysvapaan pidentyminen.

Työnantajaleiri alkoi hyvin nopeasti haukkua raamia kalliiksi ja ylipäätään huonoksi, vaikka he pääsivät huomattavan halvalla verrattuna liittokierrokseen. Arvonlisäverojen korotukset syövät tosin ostovoiman kehityksen lähelle nollaa vuonna 2013. Kolmen päivän koulutusoikeus on edelleen sopimatta, vaikka neuvottelijat jo saivat kertaalleen aikaan neuvottelutuloksen, jonka EK:n hallitus hylkäsi.

Teknologiateollisuudessa työntekijöistä noin 70 %, toimihenkilöistä 50 % ja ylemmistä toimihenkilöistä 30 % ei saa työnantajaltaan minkäänlaista koulutusta. Näin ollen kolme lisäpäivää näihin lukuihin luulisi olevan enemmänkin työnantajan intresseissä kuin työntekijän. Osaava henkilöstö antaa yritykselle lisää tuottavuutta ja sitä kautta lisäarvoa, josta osakkeen omistajillekin riittää osinkotuloa jaettavaksi myös pitkällä aikavälillä.

Kolmen päivän koulutusoikeuden sopimattomuus on tulehduttanut pahasti työmarkkinaosapuolten välejä. Nyt tarvittaisiin niitä luottamusta herättäviä toimia. Koulutusasia pitää saada sovittua ennen seuraavan neuvottelukierroksen alkamista. Miten muuten toiseen osapuoleen voi yhtään luottaa?

Keväällä sovittu eläkeratkaisu revittiin myös syksyn tullen työnantajien toimesta. Tilalle sovittiin uusi sopimus, joka piti eläkemaksut ennallaan 2013 aiemmin sovittujen korotusten sijaan ja jätti tulevat vuodet auki. Kohta olemme siis jälleen sopimassa eläkkeistä, vaikka niistä jo kertaalleen sovittiin 2012 keväällä aina 2014 vuoden loppuun saakka. Työnantajat eivät halua, että eläkemaksut nousevat.

Nyt ollaan kovalla kiireellä repimässä myös työurasopimusta ja nostamassa eläkeikää, jotta ikävä asia on tehty ennen kuin seuraavat eduskuntavaalit koittavat. Äänestäjien muisti on niin lyhyt, että temppu saattaa jopa onnistua, jos jäseniä ei kuunnella. Puuhamiehinä huhkivat EK ja maan hallitus. Työurasopimuksen mukaan työpaikoilla piti keskittyä toimenpiteisiin, kuten työhyvinvoinnin kehittämiseen, jotta ihmiset muun muassa sairastaisivat vähemmän ja jaksaisivat pitempään työelämässä. Nämä toimenpiteet ovat unohtuneet. Sen sijaan yli 92 000 ihmistä on ollut lokakuun loppuun mennessä irtisanomisia tai lomautuksia koskeneiden yt-neuvotteluiden kohteena. Yritykset taas ovat vakavaraisessa kunnossa, jakaneet osinkoa avokätisesti ja investoineetkin pääosin kassavirralla ilman ulkopuolisen rahoituksen tarvetta.

Jos sovittu työurasopimuskin nyt revitään ja hallitus nostaa eläkeikää 63 vuodesta 65 vuoteen joko yksipuolisesti tai keskusjärjestöjen avustuksella, seurauksena on yhä pidempi työttömyysjakso ennen eläköitymistä, sekä siitä seuraava valtava työttömyyden hoitokululasku, ellei sitten sama porukka keksi romuttaa työttömyysturvankin.

Neuvotteluvuosi 2013 tulee olemaan äärettömän vaikea. Siksi siihen valmistauduttava huolella. Järjestövalmiutta on nostettava myös yksityisellä sektorilla. Julkisella sektorilla valmiutta jo nostetaan. Paras työtaistelu on sellainen joka ei ala, siksi valmius on oltava aidosti olemassa.

Esillä olevat asiat ovat niin isoja, että palkansaajien yhteistyö yli keskusjärjestörajojen ja keskusjärjestön sisälläkin on yhä korostuneemmin tarpeen. Yhteistyöllä tarkoitan jäsenten asioiden ajamista yhdessä jäsenten haluamalla tavalla. Yhteistyö ei tarkoita sitä, että joku osapuoli olisi pelkästään saamapuolella, vaan jostain tulee luopua, jotta jotain saa. Palkansaajat yhdessä ovat riittävän voimakkaita ajamaan jäsenten asioita näin vaikeina etujen heikennysaikoina.

Teollisuuden palkansaajat TP ry rekisteröityi 11.12.2012. Rekisteröityyn yhdistykseen liittyi kolme YTN liittoa, Uusi Insinööriliitto, Tekniikan Akateemisten liitto ja Ekonomiliitto. YTN:n oma sopimustoiminta vahvistuu TP:n tiiviin yhteistyön avulla. Tavoitteet, joita palkansaajat tulevat ajamaan yhdessä eri pöydissä, liittyvät muun muassa työsuhdeturvaan ja työssä jaksamiseen, sekä työurien pidentymiseen.

Hyvää joulun aikaa ja parempaa uutta vuotta 2013.

Pertti Porokari
puheenjohtaja
Ylemmät toimihenkilöt YTN ry

         

Päivitetty: 13.12.2012