Luottamusmies

YTN:n ja PALTAn välisen yrityskehitysorganisaatioita koskevan ylempien toimihenkilöiden yhteistoimintasopimuksen mukaan ylemmillä toimihenkilöillä on oikeus valita edustajakseen yritys- tai työpaikkakohtainen luottamusmies.

Luottamusmiehen tehtävistä

  • Luottamusmies edustaa työpaikan kaikkia ylempiä toimihenkilöitä kaikissa työsuhdeasioissa sekä työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Luottamusmiehellä on oikeus tehdä työehtosopimuksen puitteissa paikallisia sopimuksia, jotka sitovat työpaikan ylempiä toimihenkilöitä.
  • Luottamusmies toimii mm. tiedonvälittäjänä sekä neuvottelee ja toimii tarvittaessa sovittelijana.
  • Luottamusmieheltä kysytään neuvoa tai näkemystä monenlaisiin työelämän asioihin ja ongelmiin.
  • Luottamusmiehet pitävät tärkeimpinä tehtävinään sopimusten ja lakien noudattamisen valvomista, luottamusta yhteistyöosapuolien kesken sekä tiedottamista.

Tarkemmin luottamusmiehen oikeuksita ja velvollisuuksista sekä tiedotuksesta ja tiedonsaannista voit lukea työehtosopimuksen liitteenä olevasta yhteistoimintasopimuksesta:

PALTA_YTN_yrityskehitys_tes_2014-2016.pdf 

Luottamusmiestiedot rekisteriin ajan tasalle

Muistathan tehdä luottamusmiesvalinnasta, luottamusmieskautesi vaihtumisesta tai esimerkiksi yhteystietojesi muuttumisesta ilmoituksen YTN:n luottamusmiesrekisteriin.

Päivitetty: 21.03.2016