Tiedotteet

Tiedote 11.9.2015: Yrityskehitysorganisaatioiden palkankorotukset 1.1.2016

Yrityskehitysorganisaatioiden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen 1.3.2014-31.12.2016 ns. toisen sopimusjakson palkankorotukset on sovittu työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) mukaisesti. Sopimusjakson pituus on 12 kuukautta eli 1.1.-31.12.2016.

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 16 eurolla kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla. Tuntipalkkoja korotetaan 0,43 prosenttia. Yleiskorotus toteutetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen.

Työehtosopimuksen mukaisia luottamusmieskorvauksia korotetaan yhdellä eurolla kuukaudessa niin ikään 1.1.2016 lukien.Toistaiseksi työehtosopimusta on velvollisuus noudattaa Palvelualan työnantajat PALTA:n jäsenyrityksissä. YTN:n ja PALTA:n tavoitteena on lisätä sopimuksen kattavuutta.

Lisätietoja: teemu.hankamaki@ytn.fi,

Tiedote 22.10.2013: Yrityskehitysorganisaatioiden työehtosopimuksesta neuvottelutulos

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat 22.10. saavuttaneet neuvottelutuloksen yrityskehitysorganisaatioiden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen sovittamisesta työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiseksi. Uusi sopimus on voimassa 1.3.2014-31.12.2016.

YTN hallitus käsittelee neuvottelutuloksen kokouksessaan 25.10., jonka jälkeen sopimuksen sisällöstä tiedotetaan tarkemmin.

Tiedote 9.10.2013: Yrityskehitysorganisaatioiden työehtosopimusneuvottelut 

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat 2.10. aloittaneet neuvottelut yrityskehitysorganisaatioita koskevan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen sovittamisesta Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiseksi. Seuraavan kerran liitot tapaavat 22.10.

Liittojen tavoitteena on saada neuvottelutulos aikaan 25.10. mennessä, jolloin työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat tarkastelemaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen kattavuutta.

Alaa koskeva nykyinen työehtosopimus on voimassa 1.11.2012-28.2.2015 ja sopimusta on toistaiseksi velvollisuus noudattaa Palvelualan työnantajat PALTAn jäsenyrityksissä.

27.3.2013 Yrityskehitysorganisaatioissa 1,9 prosentin yleiskorotus maaliskuussa 2013.

Yrityskehitysorganisaatioita koskevan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaan yrityskehitysorganisaatioissa maksetaan 1.3.2013 lukien 1,9 prosentin yleiskorotus kiinteisiin kuukausi- ja tuntipalkkoihin luontaisetuineen.

Alaa koskeva työehtosopimus tuli voimaan 1.11.2012 ja sopimusta on toistaiseksi velvollisuus noudattaa Palvelualan työnantajat PALTAn jäsenyrityksissä. Nyt toteutettavan korotuksen lisäksi sopimus sisältää vuoden kuluttua 1.3.2014 maksettavan yleiskorotuksen, jonka suuruudesta YTN ja PALTA neuvottelevat tammikuun 2014 loppuun mennessä.

11.12.2012 Yrityskehitysorganisaatioiden YTN Extra 1/2012 on ilmestynyt

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat sopineet kokonaan uudesta yrityskehitysorganisaatioita, kuten innovaatio- ja teknologiakeskuksia, koskevasta ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta ajalle 1.11.2012 - 28.2.2015. Sopimusta on velvollisuus noudattaa PALTAn jäsenyrityksissä.

Lue enemmän aiheesta juuri ilmestyneestä YTN Extrasta: YTN_yrityskehitys_extra_1_2012.pdf 

29.10.2012 Innovaatio- ja teknologiakeskukset saivat työehtosopimuksen

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat sopineet kokonaan uudesta, yrityskehitysorganisaatioita, kuten innovaatio- ja teknologiakeskuksia, koskevasta ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta.

- Sopimus on askel eteenpäin YTN:n koko ajan kehittyvän edunvalvonnan tiellä, toteaa YTN:n puheenjohtaja Pertti Porokari. - Ylempien toimihenkilöiden osuus palkansaajista lisääntyy koko ajan ja siksi on tärkeää, että pystymme työehtosopimuksin turvaamaan jäsentemme aseman mahdollisimman monella toimialalla.

Työehtosopimus on voimassa 1.11.2012 - 28.2.2015. Sopimuksen mukaan palkkoja korotetaan 1,9 prosentin yleiskorotuksella 1.3.2013 lukien. Lisäksi 1.3.2014 maksetaan yleiskorotus, jonka suuruudesta neuvotellaan PALTAn ja YTN:n välillä 31.1.2014 mennessä. Jos palkankorotuksen suuruudesta ei tuolloin päästä sopimukseen, määräytyy se PALTAn ja YTN:n solmimien työehtosopimusten yleisen linjan mukaisesti.

- Nyt solmittu työehtosopimus takaa yrityskehitysorganisaatioissa työskenteleville ylemmille toimihenkilöille hyvät työsuhteen perusehdot, asiamies Teemu Hankamäki kertoo. Näitä ovat esimerkiksi sairaus- ja perhevapaiden palkallisuus, lomaraha sekä ylitöiden korvaaminen.

Työehtosopimus sisältää myös yhteistoimintasopimuksen, jossa määritellään paikallisen yhteistoiminnan pelisäännöt sekä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun asema.

-Yhteistoimintasopimuksen perusteella voidaan yrityksiin jatkossa myös valita luottamusmies, joka edustaa henkilöstöä työsuhdeasioissa ja kaikissa työehtosopimukseen liittyvissä asioissa. Siitä on jatkossa vielä paljon hyötyä jäsenillemme paikallisessa edunvalvonnassa, tuumaa Hankamäki.

Suomessa toimii kolmisenkymmentä osakeyhtiömuotoista yrityskehitysorganisaatiota, joiden palveluksessa työskentelee yhteensä noin 700 ylempää toimihenkilöä.

Toistaiseksi työehtosopimusta on velvollisuus noudattaa työnantajaliitto PALTAn jäsenyrityksissä. YTN:n ja PALTAn tavoitteena on lisätä sopimuksen kattavuutta.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Pertti Porokari, 040 583 3476, YTN
asiamies Teemu Hankamäki, 040 709 6681, YTN

Päivitetty: 21.03.2016