Perustietoa yrityskehitysorganisaatioista

Suomessa toimii kolmisenkymmentä yrityskehitysorganisaatiota, pääasiassa innovaatio- ja teknologiakeskuksia, joiden palveluksessa on noin 700 ylempää toimihenkilöä. Ylemmät toimihenkilöt toimivat tyypillisesti asiantuntijatehtävissä, vaativissa asiantuntijatehtävissä tai keskijohdon tehtävissä.

Yrityskehitysorganisaatiot, kuten teknologiakeskukset, ovat erityisesti alkaville, teknologiaa kehittäville yrityksille suunnattu alueellinen palvelujen keskittymä. Teknologiakeskus voi esimerkiksi vuokrata erilaisia toimitiloja sekä antaa yrityshautomo- ja kehityspalveluja yrityksille.

Innovatio- tai teknologiakeskus on yleensä itsekin yritysmuotoinen, mutta usein ainakin perustamisvaiheessa toimii pääasiassa julkisella rahoituksella.

Innovaatio- tai teknologiakeskus pyrkii edistämään alkavien yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä. Monissa keskuksissa on pyritty yhdistämään koulutus, tutkimus, valtion laitokset ja yritykset ei vain kokoamalla ne yhteen sijainnillisesti vaan myös luomalla puitteet niiden väliselle yhteistyölle. Verkostoissa toimiminen onkin olennainen osa innovaatio- ja teknologiakeskusympäristöä.

Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL ry

Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL ry on teknologiakeskustoiminnan edunvalvoja, asiantuntija ja kehittäjä Suomessa. Yhdessä jäsenkeskustensa kanssa se muodostaa valtakunnallisen TEKEL-verkoston, joka on osa kansallista innovaatiojärjestelmää.

Palvelualan työnantajat PALTA ry

Palvelualan työnantajat PALTA vastaa yrityskehitysorganisaatioita koskevasta työnantajien työmarkkinatoiminnasta ja on mm. solminut YTN:n kanssa alaa koskevan työehtosopimuksen.

Päivitetty: 29.11.2012