Yrityskehitysorganisaatiot

Työehtosopimus

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat solmineet yrityskehitysorgaanisaatioita koskevan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen ajalle 1.1.-31.12.2017.

Yrityskehitystes_allekirjptk_ja_tes_2017.pdf 

Aiempi 1.3.2014-31.12.2016 voimassaollut työehtosopimus: PALTA_YTN_yrityskehitys_tes_2014-2016.pdf

PALTA_YTN_Ca_for_corporate_development_org_2014-2016.pdf 

Edellä mainitun 1.3.2014-31.12.2016 työehtosopimuksen toisen kauden (1.1.-31.12.2016) palkkaratkaisu: PALTA_YTN_yrityskehitys_Tyka_II_vuosi_2015-09-05.pdf 

Suomessa toimii kolmisen kymmentä yrityskehitysorganisaatiota, pääasiassa innovaatio- ja teknologiakeskuksia, joiden palveluksessa on noin 700 ylempää toimihenkilöä.

Toistaiseksi työehtosopimusta on velvollisuus noudattaa työnantajaliitto PALTAn jäsenyrityksissä. YTN:n ja PALTAn tavoitteena on lisätä sopimuksen kattavuutta.

Kilpailukykysopimus

PALTA ja YTN pääsivät kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen 1.6.2016.

PALTA_YTN_yrityskehitys_neuvottelutulos_2016-06-01.pdf 

YTN:n hallitus on hyväksynyt neuvottelutuloksen, joten työehtosopimus on uusittu ajalle 1.1.2017-31.12.2017.

Työajan pidentämisestä sovitaan paikallisesti työnantajan ja luottamusmiehen tai jos luottamusmiestä ei ole, henkilöstöryhmän kanssa.

Mikäli yrityksessä ei päästä paikallisesti sopimukseen työajan pidentämisen toteuttamisesta, työnantaja toteuttaa 24 tunnin pidennyksen lisäämällä viikoittaista työaikaa enintään 2 tuntia vuorokaudessa siten että normaalin työtuntijärjestelmän lisäksi tehtävää säännöllistä työaikaa kertyy 24 tuntia vuodessa. Kuukausittaisen työajan lisäys tehdään kuukausipalkkaa muuttamatta.

Taustaryhmä

Alan neuvottelu- ja sopimustoimintaa koordinoi YTN:n palvelutoimialan taustaryhmä. Taustaryhmään tullaan asettamaan mahdollisimman pian yrityskehitysorganisaatioissa toimivia luottamusmiehiä.

Tiedote 28.12.2016

YTN:n ja PALTAn välinen uusi työehtosopimus on voimassa 1.1.-31.12.2017. Sopimuksen voi ladata yllä olevasta linkistä. Sopimus julkaistaan myöhemmin myös taitettuna versiona.

Lisätietoja: teemu.hankamaki(a)ytn.fi

Tiedote 21.3.2016

YTN:n ja Paltan välinen yrityskehitysorganisaatioita koskeva ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus on käännetty englanniksi. Sopimus löytyy ylempää tältä sivulta. Sopimustulkinnat tehdään alkuperäisen suomenkielisen versioon perustuen.

Lisätietoja: teemu.hankamaki(a)ytn.fi

Tiedote 11.9.2015: Yrityskehitysorganisaatioiden palkankorotukset 1.1.2016

Yrityskehitysorganisaatioiden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen 1.3.2014-31.12.2016 ns. toisen sopimusjakson palkankorotukset on sovittu työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) mukaisesti. Sopimusjakson pituus on 12 kuukautta eli 1.1.-31.12.2016.

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 16 eurolla kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,43 prosentilla. Tuntipalkkoja korotetaan 0,43 prosenttia. Yleiskorotus toteutetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen.

Työehtosopimuksen mukaisia luottamusmieskorvauksia korotetaan yhdellä eurolla kuukaudessa niin ikään 1.1.2016 lukien.Toistaiseksi työehtosopimusta on velvollisuus noudattaa Palvelualan työnantajat PALTA:n jäsenyrityksissä. YTN:n ja PALTA:n tavoitteena on lisätä sopimuksen kattavuutta.

Lisätietoja: teemu.hankamaki@ytn.fi

Tiedote 10.3.2014: Yrityskehitysorganisaatioiden uusi työehtosopimus tuli voimaan 1.3.2014

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Palvelualojen työnantajat PALTA ovat uudistaneet yrityskehitysorgaanisaatioita koskevan ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksen ajalle 1.3.2014-31.12.2016. Sopimus on syksyllä neuvotellun keskitetyn Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.

Palkankorotusten lisäksi sovittiin kirjaus osa-ajan palkan laskennasta, luottamusmiesten korvausten korottamisesta ja sopimuskauden aikaisesta liittojen välisestä työryhmätyöskentelystä.

Palkankorotukset

Vuosi 2014: Tuntipalkkoja korotetaan 13 sentillä ja kuukausipalkkoja 20 eurolla sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen.

Vuosi 2015: Tuntipalkkoja ja kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 0,4 prosentin yleiskorotuksella sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen.

Vuosi 2016: Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 16 eurolla kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,43 prosentin yleiskorotuksella, sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.1.2016 tai lähinnä sen jälkeen. Tuntipalkkoja korotetaan 0,43 prosentilla. Osa-aikaisten kuukausipalkkaa korotetaan työajan suhteessa.

Lue tästä alan ensimmäinen YTN Extra-tiedote 1/2012:

YTN_yrityskehitys_extra_1_2012.pdf 

Alan asiamiesten yhteystiedot

Hanna Huotari, vastuullinen asiamies, neuvottelija, TEK, hanna.huotari@ytn.fi

Eeva Salmi, asiamies, neuvottelija, IL, eeva.salmi@ytn.fi

Mari Lohisalo, tiedottaja, TRAL, mari.lohisalo@ytn.fi

Päivitetty: 22.01.2018