Palkkakeskustelujärjestelmä

Palkkakeskustelujärjestelmä otettiin käyttöön rahoitusalalla vuonna 2007. Palkkakeskustelun tarkoituksena on, että jokainen toimihenkilö saa vuosittain keskustella esimiehensä kanssa työtehtävien, työsuorituksen ja palkan vastaavuudesta toisiinsa. 

Palkkakeskustelumallin käyttöönotolla on tavoiteltu sitä, että rahoitusalalla toimivat henkilöt kokevat selkeän yhteyden oman toimintansa ja maksettujen palkankorotusten välillä. Yksi tärkeimmistä tavoitteista palkkakeskustelumallia käytettäessä on, että palkkaus koetaan oikeudenmukaiseksi. Oikeudenmukaisuutta lisää muun muassa se, että järjestelmää sovelletaan tasapuolisesti ja läpinäkyvästi. Palkkauksen tulisi myös kannustaa yrityksen näkökulmasta keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Opas on laadittu rahoitusalalla toimiville toimihenkilöille ja esimiehille yhteistyössä rahoitusalan työehtosopimusosapuolten Finanssiala ry:n, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n, Ammattiliitto Nousu ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n kesken.

Lataa opas käyttöösi tästä:
Palkkakeskusteluopas_rahoitusala_2018.pdf 

Jos sinulla on kysyttävää palkkakeskustelujärjestelmästä, voit kääntyä oman yrityksesi YTN-yhteyshenkilön puoleen tai ota yhteyttä YTN finanssialan asiamiehiin.

Päivitetty: 24.08.2018