Pekkasvapaakäytännön muuttaminen vaatii sopimis

Metsäteollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä on yleisen käytännön mukaan 12,5 pekkaspäivää vuodessa, mikäli heidän työaikansa on työsopimuksessa 8 tuntia/päivä ja 40 tuntia/viikko.

Vakiintunut käytäntö on juridisessa mielessä pätevä työsuhteen ehto, jota työnantaja ei yksipuolisesti voi muuttaa.

 

Työajasta (37,5 tuntia/viikko ilman pekkasia tai 40 tuntia/viikko + 12,5 pekkaspäivää/vuosi) on yleensä sovittu ylemmän toimihenkilön kanssa hänen työsopimuksessaan. Työnantajalla ei ole yksipuolisesti oikeutta muuttaa työsopimuksessa sovittuja työsuhteen ehtoja. Ehtojen muuttaminen edellyttää työsuhteessa taloudellis-tuotannollisia irtisanomisperusteita sekä lainmukaisia yt-neuvotteluja ja irtisanomisajan noudattamista.

Vaadi kompensaatiota

Työsuhteen ehtojen heikentämiseen ei kannata suostua ilman kompensaatiota. Jos esimies esittää neuvottelua työsopimuksen uudistamisesta tai ottaa asian esille kehityskeskustelussa, kannattaa miettiä valmiiksi ehdot, joilla on valmis luopumaan pekkaspäivistä. Näitä voivat olla esimerkiksi sitova kirjaus ylitöiden korvauskäytännöstä, sitova kirjaus matka-ajan korvauskäytännöstä (esim. 1:1 rahana tai vapaana, könttäkorvaus) tai palkankorotus. Työsuhteen ehtojen muuttamisesta pitää aina sopia eli allekirjoittaa uusi työsopimus. Mikäli yksimielisyyteen ei päästä, mikään ei muutu.

Mikäli työnantaja pyrkii yksipuolisesti muuttamaan työsuhteen ehtoja, asiasta tulee laatia erimielisyysmuistio ja tarvittaessa viedä asian YTN:n ja Metsäteollisuus ry:n ratkaistavaksi  Perussopimuksen mukaisesti:

Yhteyshenkilö tai luottamusvaltuutettu toimii työpaikan ylempiä toimihenkilöitä yhteisesti koskevissa työsuhdeasioissa ylempien toimihenkilöiden edustajana.

Ellei työsuhdeasioita koskevassa erimielisyysasiassa saavuteta yksimielisyyttä paikallisesti, siirretään asia neuvoteltavaksi sopijaosapuolten välille, mikäli molemmat tai toinen erimielisyyden osapuolista sitä esittää. (Metsäteollisuus ry:n ja YTN:n välinen perussopimus)

 

 

 

Päivitetty: 18.06.2012