Liikkeen luovutus

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jossa yritys tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä uuden yrityksen palvelukseen siten, että työsuhteen ehdot (palkka, työntekopaikka tms.) säilyvät entisellään.

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

Työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. (Työsopimuslaki 10 §)

Liikkeen luovutuksen yhteydessä henkilöstön edustajalle on annettava yhteistoimintalain edellyttämät tiedot, joita ovat luovutuksen suunniteltu ajankohta, syyt, työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraamukset sekä työntekijöiden suhteen suunnitellut toimenpiteet. Liikkeen luovutuksen yhteydessä on luovutuksen saaja velvollinen käymään vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa. Samalla on varattava tilaisuus esittää tarkentavia kysymyksiä sekä antaa vastaukset kyseisiin kysymyksiin.

Liikkeen luovutuksen yhteydessä on luovutuksensaajan varattava tilaisuus henkilöstöryhmän edustajalle esittää liikkeenluovutukseen liittyen tarkentavia kysymyksiä ja saada vastaukset esitettyihin kysymyksiin (YT-laki 42 §)

Työsuhteen ehtojen muuttaminen edellyttäisi taloudellisia ja/tai tuotannollisia syitä sekä yhteistoimintaneuvotteluiden käymistä. Tämä on kuitenkin eri asia kuin liikkeen luovutus. Uusi työnantaja voi esittää uusien työsopimusten allekirjoittamista. Tähän ei ole pakko ryhtyä, ainakaan omia työsuhteen ehtojaan ei ole syytä vapaaehtoisesti huonontaa.

Uusi työnantaja voi toimia eri toimialalla ts. eri työehtosopimuksen piirissä. Liikkeen luovutuksen yhteydessä tulee selvittää, kuinka työehtosopimuksen vaihtuminen muuttaa työsuhteen ehtoja käytännössä. HCL on Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritys ja kuuluu YTN:n Tietotekniikan palvelualojen työehtosopimuksen piiriin.

 

Päivitetty: 22.03.2012