Edunvalvonnan historia lyhyesti

Keskustelut ylempien toimihenkilöiden yritysyhdistysten perustamisesta käynnistyivät Enso-Gutzeitilla  jo vuonna 1984. Ensimmäinen ylempien yhteinen yhdistys, Veitsiluoto Oy:n Oulun tehtaiden ylemmät toimihenkilöt, perustettiin kuitenkin vasta kolme vuotta myöhemmin, vuonna 1987.

YTN Metsäteollisuuden taustaryhmä aloitti toimintansa 1995-96. Samoihin aikoihin YTN nimesi metsäteollisuuden alalle oman vastuuasiamiehen.

Vuosikymmenen lopulla metsäteollisuuden ylemmille yritettiin saada työehtosopimus, mutta lopputuloksena oli vuonna 1999 aikaan saatu ei-sitova keskustelumuistio.

Vuonna 2002 YTN ja Metsäteollisuus sopivat siirtyvänsä jatkuvan neuvotteluprosessin periaatteeseen. Pari vuotta myöhemmin saatiin tupon yhteydessä ensimmäinen yhteinen YTN:n ja Metsäteollisuuden välinen paperi, sitä seurasivat vuonna 2007 ja 2008 palkkapöytäkirjat.

Vuonna 2010 Paperiliitto ja Pro saivat sovittua työaikapankista, mutta ylemmät eivät.

Tilanne johti sopimuksettomaan tilaan. Muutenkin vaikeaksi muodostuneessa neuvottelutilanteessa päädyttiin lopulta loka-marraskuussa neljän ja joulukuussa kymmenen päivän lakkoihin.

Työaikapankkia ei onnistuttu saamaan, mutta vuonna 2011 palkkapöytäkirjaan saatiin sentään perälauta, joka takasi sen, että paikallisesti sovittava palkankorotuserä maksetaan samansuuruisena kaikille, ellei sen jaosta saada sovittua ylempien henkilöstöedustajan ja työnantajan kesken.

Vuonna 2011 YTN Metsäteollisuus meni mukaan raamisopimukseen.

Päivitetty: 13.02.2012