Miksi matka-ajan korvaamisesta pitää sopia?

Työaikalain mukaan säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuva työmatkustaminen ei ole työaikaa. Tästä seuraa se, ettei työajan ulkopuolista matkustamista tarvitse työaikalain mukaan korvata.

Asian toinen puoli on kuitenkin se, ettei työnantajalla ole työsopimuslain mukaan oikeutta määrätä työntekijää matkustamaan työasioissa vapaa-ajalla - ellei tästä maksettavasta korvauksesta sitten päästä yhteisymmärrykseen. Edellä olevan määräysvallan puuttuminen johtuu siitä, että työnantajan työnjohto-oikeus ulottuu vain ja ainoastaan työaikaan.

Toimihenkilöiden työehtosopimuksessa vapaa-aikana työssämatkustamisen korvaamisesta on sovittu. Ylempiä toimihenkilöitä kohdellaan matka-ajan suhteen eriarvoisesti - toisen esimies kuittaa matka-ajan palkat mukisematta, toinen taas kieltää jo matkalaskun tekemisen.

YTN on pitänyt erittäin tärkeänä sitä, että kirjaus vapaa-aikana matkustamisen korvaamisesta saadaan työehtosopimukseen, jota noudatetaan kaikkien kohdalla. Suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt onnistuivat tässä jo vuonna 2007. Kemian alalla työnantajaa edustava Kemianteollisuus ry ei kuitenkaan ole suostunut tästä kattavasti sopimaan.

Vapaa-aikana työasioissa matkustamisen korvaamisesta voi kuitenkin sopia paikallisesti työnantajan kanssa. Ohjeet paikalliseen sopimiseen löytyvät tästä Paikallinen sopiminen kemianteollisuudessa 


Päivitetty: 30.11.2011